குருதியுறையாமை கோளாறுகள் - Blood Clotting Disorders in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

November 28, 2018

October 29, 2020

குருதியுறையாமை கோளாறுகள்
குருதியுறையாமை கோளாறுகள்

குருதியுறையாமை குறைபாடுகள் என்றால் என்ன?

குருதியுறையாமை குறைபாடுகள் என்பது இரத்த போக்கு நீண்ட காலம் நீடிக்கும் நிலைமையாகும் அல்லது இரத்த நாளங்களுக்கு இடையே இரத்தத்தை அடைப்பதாகும். உடலின் உட்புற உறுப்புகளில் அல்லது இரத்த குழாய்களில் தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலத்திற்கு குருதியுறையாமை கோளாறுகள் இருந்தால், அதற்கு மிக விரைவாக மருத்துவ சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும்.

இதன் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

குருதியுறையாமை குறைபாடுகளில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன, இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகள் மற்றும் இரத்தம் உறைதல் குறைபாடுகள், ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் உள்ளன.

இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகளின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை:

 • சிறிய வெட்டுகளில் இருந்து எளிதாக வெளியேறும் இரத்தம் மற்றும் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு.
 • காயங்கள் எளிதாக வளர்ச்சி அடைவது.
 • எபிஸ்டக்ஸிஸ்  அடிக்கடி ஏற்படுவது (மூக்கில் இருந்து இரத்தம் வருவது).
 • அதிகமான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு.
 • சிறுநீரில் இரத்தம் அல்லது மலத்தில் இரத்தம் கலந்து வருதல் (கருப்பு நிறமாக மலம் கழித்தல்).
 • காயங்கள் ஏதும் இல்லாமல் மூட்டுகளில் இருந்து வரும் இரத்தப்போக்கு.

குருதியுறையாமை குறைபாடுகளின் முக்கிய அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

குருதியுறையாமை குறைபாடுகள் ஹைபர்கோவாலுல் ஸ்டேட் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், ஒரு இரத்த அடைப்பு நரம்புகளில் உருவாகிறது, மற்றும் இந்த அடைப்பு, அழுத்தம் காரணமாக, ஒரு சுழற்சிக்கு தள்ளப்படுகிறது. ஒருமுறை இந்த அடைப்பு சுழற்சிக்குள் சென்றால், இது சிறிய இரத்த நாளங்களில் சென்று விடும் அல்லது நுண்குழாய்களில் அவைகள் சென்று அடைத்துவிடும்; மற்றும் எந்த உறுப்பின் இரத்த நாளங்கள் தடுக்கப்பட்டன என்பது அதன் அறிகுறிகள் சார்ந்து இருக்கின்றன.

ஹைபர்கோவாலுல் நிலைகளுக்கு இங்கே பொதுவான அறிகுறிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அதன் முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

இரத்தம் உறைதல் இயக்கவியலானது இரத்த தட்டுக்கள், உறைதல் காரணிகள், மற்றும் புரதங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது; இதனால், இந்த இரத்தக் கூறுகளில் ஏற்படும் ஏதேனும் அசாதாரணமான மாற்றங்கள் இரத்தம் உறைதலுக்கு காரணங்களாகின்றன. இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகளின் மிகவும் பொதுவான காரணங்கள் பின்வருமாறு:

 • மரபுசார்ந்த - பொதுவான நோயான ஹீமோபிலியா, ஒரு மரபணு மாற்றம் காரணமாக, உறைதல் காரணிகளில் ஏற்படும் மோசமான உருவாக்கம் காரணமாக இவ்வாறு ஏற்படுகிறது.
 • வைட்டமின் கே குறைபாடு- வைட்டமின் கே உணவு குறைபாட்டினால் இரத்த போக்கு ஏற்படலாம்.
 • கல்லீரல் நோய் அல்லது கல்லீரல் செயல் இழப்பு - கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி காரணமாக கல்லீரல் பாதிப்பு, ஈரலழற்சி அல்லது கொழுப்பு சீரழிவு, ஆகியவை இரத்த உறைதலுக்கான காரணிகளின் உற்பத்தியை குறைக்கலாம் மற்றும் இவைகளினால் இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகள் ஏற்படலாம்.
 • மருந்து தூண்டப்படுவதால் - ஆஸ்பிரின் மற்றும் வார்ஃபரின் போன்ற சில மருந்துகள் இரத்தம் உறைதலை மாற்றுகிறது மற்றும் அவற்றின் நீண்ட கால உபயோகம் கூட இரத்தம் உறைதலுக்கு காரணமாகும்.

ஹைபர்கோவாலுல் நிலை (இரத்தம் உறைதல் குறைபாடுகளின்) பொதுவான காரணங்கள்:

இதன் பரிசோதனை முறைகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் யாவை?

பொதுவாக, மருத்துவ வரலாற்று மற்றும் கவனமான மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இரத்தம் உறைதல் அறிகுறிகளை கண்டறிவதில் உதவுகிறது, இருப்பினும் இந்த நோய்களுக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய சில இரத்த பரிசோதனைகளும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இவைகளை உள்ளடக்கின:

 • முழுமையான இரத்த எண்ணிக்கை - குறைந்த இரத்த தட்டுகளின் அளவுகள் சில சிக்கல்களை உண்டாக்குவதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
 • இரத்த போக்கு நேரம் மற்றும் உறையும் நேரம் - இரத்த போக்கை கண்டறிதல் மற்றும் உறையும் நேரம் ஆகியன பிரச்சனையின் வகையினை அடையாளம் காண உதவும். (இந்த சோதனை தற்போது வழக்கற்று போய் விட்டது.இதற்கு பதிலாக புரோத்ரோம்பின் நேரம் மற்றும் பகுதியளவு திராம்போபிளாஸ்டின் நேரத்தை செயல்படுத்துகிறது.
 • புரோத்ரோம்பின் நேரம் (PT) - வழக்கமாக இது உள் இயல்பான விகிதத்தின் நிலைகளை கணக்கிடுகிறது இது இரத்த உறைவு நேரத்தை தீர்மானிப்பதற்கு உதவுகிறது.
 • செயல்படுத்தபட்ட திராம்போபிளாஸ்டின் நேரம் (aPTT) - இதுவும் இரத்தம் உறையும் நேரத்தை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
 • சில குறிப்பிட்ட சோதனைகள் புரோட்டின் சி செயல்பாடு, புரோட்டின் எஸ் செயல்பாடு, எதிர்ப்புத் திராம்பின் செயல்பாடு போன்றவை.

இரத்தம் உறைதலுக்கு நோய் ஏற்பட்ட காரணங்களின் அடிப்படையில் சிகிச்சையளிக்க படுகிறது. சிகிச்சை அடிப்படையிலான காரணிகளாக இருக்கலாம் அல்லது நோய் காரணிகளாக இருக்கலாம்.

சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படும் சில மருந்துகள்:

 • இரத்த தட்டுகள் எதிர்ப்பு காரணிகள் - ஆஸ்பிரின் மற்றும் கிலோபிடோகிரல், இவை இரத்த தட்டுகளின் திரட்டல் மற்றும் உறைதல் ஆகியவற்றை குறைகிறது.
 • உறைதல் - வார்ஃபரின், ஹெபாரின், குறைந்த மூலக்கூறு எடை உள்ள ஹெபாரின் (LMWH), மற்றும் போண்டபரின்ஸ் இரத்த குழாய்களை தடுக்க கூடிய மருந்துகள் உயர் இரத்த அழுத்த குணங்களை குணப்படுத்த உதவும்.
 • வைட்டமின் கே சப்ளிமெண்ட்ஸ் - வைட்டமின் கே குறைபாடு ஏற்பட்டால், வைட்டமின் கே சப்ளிமெண்ட்ஸ் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • இரத்த மாற்றம் அல்லது இரத்த தட்டுகள் மாற்றம் - இரத்த தட்டு குறைபாடு ஏற்பட்டால், இரத்த தட்டு மாற்றுவது இரத்தப்போக்கு பிரச்சனைகள் மீண்டும் வராமல் தடுக்கும்.
 • காரணி மாற்று சிகிச்சை - ஹீமோபிலியா சிகிச்சையில் உதவியாக இருக்கும்.மேற்கோள்கள்

 1. Stuart Ralston, Ian Penman, Mark Strachan, Richard Hobson. Davidson's Principles and Practice of Medicine E-Book. 23rd Edition: Elsevier; 23rd April 2018. Page Count: 1440
 2. J. Larry Jameson et al. Rediff Books Flipkart Infibeam Find in a library All sellers » Shop for Books on Google Play Browse the world's largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader. Go to Google Play Now » Books on Google Play Harrison's P. 20, illustrated; McGraw-Hill Education, 2018. 4400 pages
 3. Northwestern University. Blood Clotting Disorders. [Internet]
 4. National Hemophilia Foundation. Bleeding Disorders. [internet]
 5. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Blood Clots

குருதியுறையாமை கோளாறுகள் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for குருதியுறையாமை கோளாறுகள். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.