மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த கோளாறுகள்

நோயின் கட்டுரைகள்

ஆல்சைமர் நோய்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மூளை தொற்று

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வலிப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

முகவாதம்

Dr. Anurag Shahi (AIIMS)
MBBS,MD
9 वर्षों का अनुभव

கை நடுக்கம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ஹண்டிங்டனின் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

தூக்கமின்மை

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

நினைவக இழப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மூளையுறை அழற்சி

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ஒற்றைத் தலைவலி

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

இயக்கு தசைச்சோர்வு நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

மின்னதிர் வலிப்பு

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

துயில் மயக்க நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

நரம்பு பலவீனம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

பக்கவாதம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மோசமான நினைவகம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

வலிப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ட்ரைஜீமினல் நரம்பு வலி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வெஸ்ட் நோய்த்தாக்கம்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க