கை நடுக்கம் - Hand Tremors in Tamil

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)MBBS

December 05, 2018

July 31, 2020

கை நடுக்கம்
கை நடுக்கம்

கை நடுக்கம் என்றால் என்ன?

நடுக்க என்பது சில தசைகுழுக்களின் அணிச்சையான, ஒரே மாதிரியான இயக்கம் ஆகும்.காய் நடுக்கம் என்பது கை தசைகளின் (மணிக்கட்டு, விரல்கள் மற்றும் கட்டைவிரல்) தடையற்ற இயக்கங்கள் ஆகும், இது நடுங்கும் கைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.இந்த நிலை முதியோரில் பொதுவாக உள்ளது மற்றும் அவர்களின் வழக்கமான பணிகளை கடினமாக்குகிறது.இது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை அல்ல, ஆனால் இது மூளை அணுக்களில் நிகழும் சீரழிவு செயல்முறைக்கு வழிவகுக்கலாம்.

அதன் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

காய் நடுக்கத்தில் அறிகுறிகள் சாதாரணமானவை மற்றும் அவை அணிச்சையான கை அசைவுகள் மூலம் சுலபமாக வெளியில் தெரிகிறது. ஆனால், சில நேரங்களில், கை நடுக்கம் கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிகுறிகளுடன் தொடர்புடையது:

 • ஒருபுறம் (ஒரு கையில்) உண்டாகும் கை நடுக்கம் படிப்படியாக மற்றொரு பக்கத்திற்கு (இரண்டு கைகளையும் பாதித்தல்) பரவுதல்.
 • கையின் இயக்கங்களால் நடுக்கம் மோசமடைதல்.
 • அழுத்தம், சோர்வு, கிளர்ச்சியூட்டிகளின் பயன்பாடு, முதலியன காரணமாக நடுக்கம் மோசமடைதல்.
 • தள்ளாட்டம் ஏற்படுவதற்கான பொதுவான அறிகுறிகள் (நிலையற்ற நடைப்பங்கு).

உடை அணிந்து, ஒரு கண்ணாடி அல்லது கோப்பையை பிடிப்பது, சாப்பிடுவது அல்லது சவரம் செய்வது போன்ற தினசரி நடவடிக்கைகளை கடினமாக்கும்போது, அறிகுறிகள் மிகவும் தொந்தரவாகி விடுகின்றன. எழுதுவது கூட கடினமாகிவிடுகிறது, இது சட்ட ரீதியான பின்னூட்டங்களை உண்டாக்கலாம்.

அதன் முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

கை நடுக்கம் பொதுவாக அத்தியாவசிய நடுக்கம் (நரம்பு மண்டல கோளாறு) அல்லது பார்கின்சன் நோயால் ஏற்படுகிறது.இவை இரண்டும் மரபணுக்களில் ஏற்படும் சடுதிமாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் மரபணு கோளாறுகள்.

கை நடுக்கத்திற்கான பிற காரணங்கள்:

இது எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது?

குடும்ப வரலாறு மற்றும் ஒரு சரியான மருத்துவ பரிசோதனையுடன் கூடிய ஒரு முழுமையான மருத்துவ வரலாறு வழக்கமாக ன்னெடுக்கத்தை கண்டறிய உதவுகிறது.முழு ரத்த எண்ணிக்கை (சி.பி.சி), வைட்டமின் பி12 நிலைகள் மற்றும் நடுக்கத்திற்கு காரணமான பிற காரணிகளை கண்டறிய மூளை சி.டி. ஸ்கேன் போன்ற சில வழக்கமான சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.

கை நடுக்கத்திற்கான சிகிச்சை முறைகள் பின்வருமாறு:

கை நடுக்கத்தை குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் அறிகுறிகளை மேம்படுத்த உதவும் சில சிகிச்சை முறைகள்:

 • மருந்துகள் - பீட்டா-ப்ளாக்கர்கள் (எ.கா. ப்ராப்ரானோல் மற்றும் ப்ரிமிடோன்) போன்ற வாய்வழி மருந்துகள், வலிப்புத்தாக்கத்திற்கு எதிரான மருந்துகள், போடோக்ஸ் மற்றும் கவலையை குணப்படுத்தும் மருந்துகள் ஆகியவை நடுக்கம் தீவிரமடைவதைத் தடுக்க உதவும்.
 • அறுவை சிகிச்சை - ஆழமான மூளை தூண்டுதல் மற்றும் தலமோட்டோமி, கை நடுக்கத்தை குறைப்பதில் உதவுகிறது.
 • உடல் சிகிச்சை - எடை தூக்குதல், மணிக்கட்டு பட்டைகள் (மணிக்கட்டு எடைகள்) அணிதல் மற்றும் மன அழுத்தப் பந்து பயிற்சிகள் ஆகியவை கை நடுக்கத்தின் தீவிரத்தை குறைக்க உதவும்.மேற்கோள்கள்

 1. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Tremor
 2. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. [Internet]. U.S. Department of Health and Human Services; Tremor Fact Sheet.
 3. Ibáñez J. et al. PLoS One. 2014 Mar 25;9(3):e93159. doi: 10.1371/journal.pone.0093159. eCollection 2014. PMID: 24667763
 4. Wissel J, Masuhr F, Schelosky L, Ebersback G, Poewe W. Quantitative Assessment of Botulinum Toxin Treatment in 43 Patients with Head Tremor. Mov Disord 1997; 12:722–726.
 5. National Health Service [Internet] NHS inform; Scottish Government; Tremor or shaking hands

Lab Tests recommended for கை நடுக்கம்

Number of tests are available for கை நடுக்கம். We have listed commonly prescribed tests below: