కడుపు, కాలేయం, నోరు మరియు జీర్ణక్రియ సంబంధిత వ్యాధులు

వ్యాధి వ్యాసాలు

మింగడంలో కష్టం

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

అపెండిసైటిస్

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

చెడు శ్వాస

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

మలములో రక్తం

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

సెలియాక్ వ్యాధి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

కోలెస్టాసిస్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

మలబద్ధకము

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

క్రోన్స్ వ్యాధి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

పంటి కురుపు

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

పిప్పి పళ్ళు

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

రక్త విరేచనాలు

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

కాలేయ పెరుగుదల

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

ఫ్యాటీ లివర్‌

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

పిత్తాశయ రాళ్లు

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

గ్యాస్ట్రైటిస్

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

గుండెమంట

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

హెపాటిక్ ఎన్సెఫలోపతి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

హెపటైటిస్

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

హెపటైటిస్ ఏ (A)

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

హెపటైటిస్ బి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

హెపటైటిస్ సి (C)

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

అజీర్ణం

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

పచ్చకామెర్లు

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

కాలేయ వ్యాధి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

కాలేయ వైఫల్యం

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

దవడ పంటి నొప్పి

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

నోటి పూత

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

పెరాలిటిక్ ఇలియస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

పెరిటోనిటిస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

సున్నితమైన దంతాలు

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

గ్యాస్ ట్రబుల్

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

కడుపునొప్పి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

పంటి ఇన్ఫెక్షన్లు

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

పండ్ల పాచి

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

పంటి నొప్పి

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव

కడుపు తిప్పడం

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

జ్ఞాన దంతం నొప్పి

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
9 वर्षों का अनुभव
వ్యాధుల గురించి మరింత చదవండి