గుండె మరియు రక్త సంబంధిత వ్యాధులు

వ్యాధి వ్యాసాలు

అరిథ్మియా

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

సెప్సిస్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

అధిక రక్తపోటు

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

అల్ప రక్త పోటు

Dr. Anurag Shahi (AIIMS)
MBBS,MD
9 वर्षों का अनुभव

క్రిప్టోకోకోసిస్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

డిస్లిపిడెమియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

గుండెపోటు

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

గుండె వ్యాధి

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

గుండె వైఫల్యం

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

కొలెస్ట్రాల్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

హైపోప్రోథ్రోమ్బినీమియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

న్యూట్రోపీనియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

మొలలు

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

పల్మోనరీ ఎంబోలిజం

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

రేనాడ్స్ ఫెనోమినన్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

కీళ్ళవాత జ్వరం

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

రుబెల్లా (జర్మన్ మీసల్స్)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

సికిల్ సెల్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

స్ట్రోక్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

తలసీమియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

థ్రోంబోఫ్లీబైటిస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

థ్రష్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

వేరికోసిల్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव
వ్యాధుల గురించి మరింత చదవండి