रेबीज बद्दल माहिती . कोणत्या जनावरांनी चावल तर रेबीज होऊ शकतो. डॉक्टर पूनम संभाजी

Doctor Detail

Dr. Poonam Sambhaji

Pediatrics
MBBS
18 Year experience
रेबीज बद्दल माहिती . कोणत्या जनावरांनी चावल तर रेबीज होऊ शकतो. Part 1