டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு) - Tachycardia in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

May 14, 2019

March 06, 2020

டாக்கி கார்டியா
டாக்கி கார்டியா

டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு) என்றால் என்ன?

ஒரு நிமிடத்திற்கு 70 முதல் 90 முறை இதயம் நிலையான விகிதத்தில் துடிக்கிறது. இதய துடிப்பு நிமிடத்திற்கு 100 முறைக்கு மேல் செல்லும் போது, ​​அது  டாக்கி கார்டியா என்று கருதப்படுகிறது. இது அரித்திமியாக்களின்  பொதுவான வகைகளில் ஒன்றாகும். டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு)  உடற்கூறியல் (உடல் உழைப்பு அல்லது கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும்) அல்லது நோயியல் நிலைகளின் காரணமாக  ஏற்படும்.

அதன் முக்கிய அடையாளங்களும் அறிகுறிகளும் என்ன?

டாக்கி கார்டியா என்பது இதயம் மிகவும் வேகமாக அடித்து, திறம்பட இரத்தத்தை உடலுக்கு அனுப்ப முடியாத ஒரு  நிலையாகும். இது முக்கிய உறுப்புகளில் உள்ள ஆக்ஸிஜனின் அளவை குறைக்கலாம் மற்றும் பின்வரும் அறிகுறிகளை கொண்டிருக்கலாம்:

முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

இதயம் உந்தபட்டு இதய துடிப்பை சீராக்க இதயத்தில், ஒரு மின் தூண்டுதல் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால்,  டாக்கி கார்டியா ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு:

​​உடலியக்கம்.

 • உடற்பயிற்சி.
 • ஓடுதல்.
 • கவலை.
 • கர்ப்பம்.

நோயுற்ற நிலை.

இதய துடிப்பின் வேகத்தை பொறுத்து டாக்கி கார்டியா வகைப்படுத்தபடுகிறது:

 • ஏட்ரியல் ஃபைப்ரிலேஷன் - விரைவான, இதயத்தின் மேல் அறைகளின் (ஆட்ரியா) ஒத்திசைக்கப்படாத முரண்பாடுகள்.
 • ஏட்ரியல் ஃப்ளட்டர் - ஆட்ரியா (இதய ஊற்றறை) ஒரு அதிக வேகத்தில் மிக சீராக துடிப்பது.
 • சுப்ராவென்ட்ரிகுலர் டாக்கி கார்டியா - இதயக் கீழறைகளுக்கு (இதயத்தின் கீழ் அறை) மேலே அதிகரிக்கும் இதய துடிப்பு.
 • வென்ட்ரிகுலர் ஃபைப்ரிலேஷன் - இதயத்தின் கீழ் அறையில் சீரில்லாமல், விரைவான மற்றும் ஒழுங்கற்றமுறையில் துடிப்பது.
 • இதய தசை கார்டியரியா- சீராக, வேகமாக இதய அறைகளிலிருந்து துடிப்பது.

இது எப்படி கண்டறியப்படுகிறது மற்றும் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது?

மருத்துவ பரிசோதனை (துடிப்பின் வேக அளவைக் கணக்கிடுதல்) வழக்கமாக டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு) இருப்பதை தீர்மானிக்கிறது, ஆனால் அது அதன் காரணத்தை பிரதிபலிக்காது. எனவே, ஒரு முழுமையான மருத்துவ விவரங்கள் மற்றும் சில ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக டாக்கி கார்டியாவின் காரணத்தை தீர்மானிக்கலாம். இந்த பரிசோதனைகள் பின்வருமாறு:

 • எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் (ஈசிஜி) - இதயத்தின் மின் தூண்டுதல்களைப் பரிசோதிக்க உதவுகிறது மற்றும் இதயத்தின் தசையுடனான சிக்கல்களைத் தீர்மானிப்பதில் உதவுகிறது.
 • எலக்ட்ரோபிஸியாலஜி - இதயத்தின் சுழற்சியின் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை உறுதிப்படுத்துவதில் உதவுகிறது.
 • எக்கோகார்டியோகிராம் - இதயத்தை உந்தும் செயலை சரிபார்க்க உதவுகிறது.
 • சி.டி. மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் - இதயத்தின் கட்டமைப்பைக் கண்டறிவதற்கும் இதயத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பை நிர்ணயிப்பதிலும் உதவுகிறது.
 • மன அழுத்த சோதனை - உடல் சோர்வின் போது இதயத்தின் செயல்பாட்டை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

டாக்கி கார்டியா உடலியல் அல்லது மன அழுத்தம் காரணமாக இருந்தால், அதுவாகவே சரி செய்து கொள்ளும். எனினும், இந்த அதிகரிக்கும் இதய துடிப்பை நிர்வகிக்க சில நேரங்களில் சில சிகிச்சைகள் தேவைப்படலாம்.

 • மருந்துகள் - எதிர்ப்பு அரித்திமியாக்கள் மருந்துகள் வாய்வழி அல்லது ஊசியின் மூலம் உட்செலுத்துவதன் டாக்கி கார்டியாவை குறைக்க உதவலாம்.
 • அதிர்ச்சி சிகிச்சை அல்லது கார்டியோவெர்ஷன் - வெளிப்புற அதிர்வு கருவி மூலமாக இதயத்தின் மின் தாளத்தை மீட்டெடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இதயமுடுக்கி(பேஸ்மேக்கர்) - இதயமுடுக்கி (பேஸ்மேக்கர்) என்பது ஒரு செயற்கை மின் உந்துவிசை உருவாக்குவதாகும், இது இதய துடிப்பு முறையை ஒழுங்கமைக்க உதவுகிறது.மேற்கோள்கள்

 1. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]: U.S. Department of Health and Human Services; Arrhythmia
 2. Merck Manual Professional Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co. Inc.; Overview of Arrhythmias
 3. American Heart Association. Prevention and Treatment of Arrhythmia. [Internet]
 4. American Heart Association. Tachycardia: Fast Heart Rate. [Internet]
 5. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Arrhythmias

டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு) க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for டாக்கி கார்டியா (மிகை இதயத் துடிப்பு). Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.