நீங்கள் தகவலை விரும்பும் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சிறந்த நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

ஹார்ட்நூப் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

நாடா புழு தொற்று

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

மணிக்கட்டு வலி

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

வலிப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

பன்றி காய்ச்சல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

வாய்ப் புண்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

தொடை வலி

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

சிரை இரத்த உறைவு

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வைரஸ் காய்ச்சல்

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

வெர்டிகோ(தலை சுற்றல்)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

துத்தநாக குறைபாடு

Dr. Anurag Shahi (AIIMS)
MBBS,MD
9 वर्षों का अनुभव

மஞ்சள் காய்ச்சல்

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

காதிரைச்சல் (டின்னிடஸ்)

Dr. Abhishek Gupta
MBBS,MBBS,MBBS,MBBS
2 वर्षों का अनुभव
ऐप पर पढ़ें