மூச்சுத்திணறல்

மூச்சுத்திணறல்

மலத்தில் இரத்தம்

மலத்தில் இரத்தம்

உடலில் யூரிக் அமிலம்

உடலில் யூரிக் அமிலம்

விந்து முந்துதல்

விந்து முந்துதல்

ஹெபடைடிஸ் பி

ஹெபடைடிஸ் பி

சிறுநீரக செயலிழப்பு

சிறுநீரக செயலிழப்பு

தலைச்சுற்றல்

தலைச்சுற்றல்

காசநோய்

காசநோய்

அக்கி

அக்கி

தூக்கமின்மை

தூக்கமின்மை

மூக்கில் இரத்தம் வடிதல்

மூக்கில் இரத்தம் வடிதல்

ஆஸ்துமா (ஈழை நோய்)

ஆஸ்துமா (ஈழை நோய்)

அமிலத்தன்மை (அசிடிட்டி)

அமிலத்தன்மை (அசிடிட்டி)

மனச்சோர்வு

மனச்சோர்வு

அதிக கொழுப்பு

அதிக கொழுப்பு

சைனஸ் (புரையழற்சி)

சைனஸ் (புரையழற்சி)

மலேரியா

மலேரியா

தலைவலி

தலைவலி

டைபாய்டு காய்ச்சல்

டைபாய்டு காய்ச்சல்

குறைந்த இரத்த அழுத்தம்

குறைந்த இரத்த அழுத்தம்

சிறுநீரக கல்

சிறுநீரக கல்

உயர் இரத்த அழுத்தம்

உயர் இரத்த அழுத்தம்

நெஞ்சு வலி

நெஞ்சு வலி

வலி தருகிற சிறுநீர் கழித்தல்

வலி தருகிற சிறுநீர் கழித்தல்

மஞ்சள்காமாலை

மஞ்சள்காமாலை

தொண்டை புண் (வலி)

தொண்டை புண் (வலி)

குறைந்த விந்து எண்ணிக்கை

குறைந்த விந்து எண்ணிக்கை

நீரிழிவு

நீரிழிவு

பூஞ்சை தொற்று

பூஞ்சை தொற்று

மூலநோய்

மூலநோய்

வயிற்று வலி

வயிற்று வலி

ஹெர்னியா (குடலிறக்கம்)

ஹெர்னியா (குடலிறக்கம்)

கால் வீக்கம்

கால் வீக்கம்

தோல் அரிப்பு

தோல் அரிப்பு

ஒற்றைத் தலைவலி

ஒற்றைத் தலைவலி

முதுகு வலி

முதுகு வலி

சின்னம்மை

சின்னம்மை

மாரடைப்பு

மாரடைப்பு

தொண்டை புற்றுநோய்

தொண்டை புற்றுநோய்

குடல்வால் அழற்சி

குடல்வால் அழற்சி

எச்.ஐ.வி எய்ட்ஸ்

எச்.ஐ.வி எய்ட்ஸ்

உயிரணுப்போக்கு

உயிரணுப்போக்கு

பாத வலி

பாத வலி

வயிற்றில் வாயு

வயிற்றில் வாயு

மார்பக புற்றுநோய்

மார்பக புற்றுநோய்

வெள்ளைப்படுதல்

வெள்ளைப்படுதல்

வாய்ப்புண்

வாய்ப்புண்