வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி - Wolff Parkinson White Syndrome in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

May 14, 2019

March 06, 2020

வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி
வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி

வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி என்றால் என்ன?

சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ், இதயத்தின் மின் சமிக்ஞைகள் இதய துடிப்பை நிர்வகிக்கின்றன. இந்த மின் சமிக்ஞைகள் இதயத்தின் மேல் அறைகளிலிருந்து கீழ் அறைகளுக்கு இதய மேல்-கீழ் அறை அடைப்பிதழ் (ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடு-ஏ.வி) முடிச்சு என்ற திசு வழியாக செல்கின்றன. இதயக்கீழறைகளுக்கு நுழைவதற்கு முன் ஏ.வி. முடிச்சில் சமிக்ஞைகள் இடைநிறுத்தம் செய்கின்றன. வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறியில் (டபுள்யூ.பி.டபுள்யூ) ஏ.வி. முனையில் இடைநிறுத்தம் இல்லாமல் கீழ் அறைக்கு சமிக்ஞைகளை  கடத்த ஒரு கூடுதல் பாதை உள்ளது. இது இதயத் துடிப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது, அதாவது 70 - இயல்பாக 80 துடிப்பு/நொடி ஆக இருக்க வேண்டிய இதயத் துடிப்பு 200 துடிப்பு/நொடி ஆக அதிகரித்துவிடுகிறது.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

இந்த நோய்க்குறியின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

இதற்கான காரணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை, ஆனால் பின்வருவன இந்த நோய்க்குறி ஏற்படுவதற்கு பங்கு வகிக்கின்றன:

 • ஆண் பாலினம்.
 • இதயத்தின் மரபணு குறைபாடுகள்.
 • பெற்றோரிடமிருந்து நோயைப் பெறுதல்.

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

இதனை கண்டறிவதற்கு பின்வரும் சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன:

 • மருத்துவ பின்புலத்தைப் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் உடல் பரிசோதனை.
 • இதய குறைபாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை கண்டறிய எக்கோகார்டியோகிராம்.
 • இதயத்தின் மின் சமிக்ஞை கடத்தும் முறையை சரிபார்க்க எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம்.
 • அசாதாரணமானது உடற்பயிற்சி செய்த பின்னும் இருக்கிறதா என்று சோதனை செய்ய உடற்பயிற்சி சோதனை.
 • இதயத்தின் மின் செயலாக்கத்தை சோதனை செய்ய எலக்ட்ரோபிசியாலஜி ஆய்வு.

இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் பின்வருமாறு:

 • இதயத் துடிப்பின் விகிதத்தை குறைக்கவும் அல்லது இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பதை தடுப்பதற்கும் இலயப்பிழையெதிர்ப்பி மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
 • மருந்துகள் செயல்திறன் இல்லாதபோது, இந்த நோய்க்குறியை சரிசெய்ய மின்னியல் இதயத் திருப்பம் (மின்னியல் நுண்கருவிகள் மூலம் இதயத் துடிப்பினை இயல்பான நிலைக்கு மீட்டல்) பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு முறை ஆகும்.
 • தேவையற்ற பாதை ஒரு குறுகிய ரேடியோ அதிர்வெண் சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்படும் எலக்ட்ரோபிசியாலஜி ஆய்வு.
 • தேவையற்ற கூடுதல் பாதையை அகற்ற திறந்த இதய அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது.மேற்கோள்கள்

 1. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW)
 2. Cleveland Clinic. [Internet]. Cleveland, Ohio. Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)
 3. Better health channel. Department of Health and Human Services [internet]. State government of Victoria; Wolff-Parkinson-White syndrome
 4. National Institutes of Health; [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; Wolff-Parkinson-White syndrome.
 5. National Center for Advancing and Translational Sciences. Wolff-Parkinson-White syndrome. Genetic and Rare Diseases Information Center

வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி டாக்டர்கள்

Dr. Farhan Shikoh Dr. Farhan Shikoh Cardiology
11 Years of Experience
Dr. Amit Singh Dr. Amit Singh Cardiology
10 Years of Experience
Dr. Shekar M G Dr. Shekar M G Cardiology
18 Years of Experience
Dr. Janardhana Reddy D Dr. Janardhana Reddy D Cardiology
20 Years of Experience
ஒரு டாக்டரிடம் ஆலோசனைப் பெறுங்கள்

வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for வோல்ஃப்-பார்கின்சன்-வெள்ளை நோய்க்குறி. Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.