حروف تہجی سے دوائیں تلاش کریں

  L से शुरू होने वाली हाल में जोड़ी गयी दवाएं

 1. Lomac
 2. Lacoxa

  L से शुरू होने वाली लोकप्रिय दवाएं

 1. Lumenac
 2. Levoflox
 3. L King
 4. Lonopin
 5. Lipirose
 6. Lipikind F
 7. Losar H
 8. Letroz Tablet
 9. Lupisulide P
 10. Lactolook
 11. Lizoforce
 12. Lanzol
 13. Livogen
 14. Liveril Suspension
 15. Lesuride
 16. Lopamide
 17. Lomofen Plus
 18. Lignocare
 19. LCZ Mont
 20. Levocet M
 21. Lezyncet M
 22. L Montus
 23. Lecope M
 24. Lefno
 25. Laxitol
 26. Lupila
 27. Longifene DS
 28. Lulican
 29. Lulifin
 30. Lacrigel
 31. Lasilactone
 32. Lactifiber
 33. Laxitol Husk
 34. Lipikind Plus
 35. Lomela
 36. Lactodex 1 Starter Formula
 37. La Shield
 38. Leptaden
 39. Lichensa
 40. Limcee
 41. Lineator
 42. Liveraid Capsule
 43. Livesafe
 44. Livina
 45. Livion
 46. Livogen Z
 47. Livrite Tablet
 48. Lobun Forte
 49. Lubic
 50. Lupizyme Syrup
 51. Lvate
 52. Lycogard
 53. Lyco Plus
 54. Lycored
 55. Lycostar New Capsule
 56. Lupin Softovac Powder
 57. Levitra
 58. Levonorgestrel
 59. Linoleic Acid
 60. Loxapine

  L से शुरू होने वाली दवाएं

 1. Lacosamide
 2. Lactic Acid
 3. Lactic Acid Bacillus Rhamnosus
 4. Lactitol
 5. Lactobacillus
 6. Lactobacillus Acidophilus
 7. Lactobacillus Sporogenes
 8. Lactulose
 9. Lamotrigine
 10. Lansoprazole
 11. Lanthanum Carbonate
 12. Lapatinib
 13. L-Arginine
 14. Laropiprant
 15. Lecithin
 16. Leflunomide
 17. Lenalidomide
 18. Letrozole
 19. Leucovorin Calcium
 20. Leuprorelin
 21. Levamisole
 22. Levetiracetam
 23. Levocarnitine
 24. Levocetirizine
 25. Levocloperastine
 26. Levodopa
 27. Levodropropizine
 28. Levofloxacin
 29. Levonorgestrel
 30. Levalbuterol (Levosalbutamol)
 31. Levosulpiride
 32. Levothyroxine
 33. L-Glutamate
 34. L-Histidine Hydrochloride
 35. Lidocaine
 36. Linoleic Acid
 37. Linseed Oil
 38. Liraglutide
 39. L-Isoleucine
 40. Lithium
 41. Levobunolol
 42. Lactase
 43. L-alanyl-L-glutamine
 44. Lamivudine
 45. Lisinopril
 46. Lercanidipine
 47. Levosimendan
 48. Lincomycin
 49. Lovastatin
 50. Lixisenatide
 51. Linagliptin
 52. Lipase
 53. Liquid Paraffin
 54. L-Methyl Folate
 55. Lymecycline
 56. Lacidipine
 57. Luliconazole
 58. Lynestrenol
 59. Leuprolide
 60. Lithium Carbonate
 61. Levorphanol
 62. Lypressin
 63. Lente insulin
 64. Lepirudin
 65. Ledipasvir
 66. Lanolin
 67. Lurasidone
 68. Lifitegrast
 69. Lorcaserin
 70. Lumacaftor
 71. Lomitapide
डॉक्टर से अपना सवाल पूछें और 10 मिनट में जवाब पाएँ