ರಿಯಾಯಿತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

100% गारंटी असली दवा की 100% गारंटी असली दवा की
ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 62625 62627
नज़दीकी मेडिकल स्टोर

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕ್ (ವರ್ಣಮಾಲೆ)ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

डॉक्टर से अपना सवाल पूछें और 10 मिनट में जवाब पाएँ