வழக்கமான உடல் பிரச்சினைகள்

நோயின் கட்டுரைகள்

மயக்க மருந்து (அனஸ்தீஸியா)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

இரத்தப்போக்கு

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

இருமல்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

தலைச்சுற்றல்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

உலர் வாய்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

முக வீக்கம்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

களைப்பு

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

காய்ச்சல்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

ஃபுட் பாய்சனிங்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

அழற்சி நோய்கள்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

பசியின்மை

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

இடுப்பு வலி

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

ஓய்வின்மை

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

தூக்கமின்மை

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

குறட்டை

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

புளித்த ஏப்பம்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

வீக்கம்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

கால் வீக்கம்

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

வெர்டிகோ(தலை சுற்றல்)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

வலுக்குறைவு

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க