సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలు

వ్యాధి వ్యాసాలు

రక్త స్రావం

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

దగ్గు

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

తల తిరుగుట

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

నోరు ఎండిపోవడం

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

ముఖ వాపు

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

అలసట

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

జ్వరము

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

తలనొప్పి

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

బద్ధకం (లెథర్జి)

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

ఆకలి లేకపోవడం

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

విశ్రాంతి లేమి

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

నిద్ర తగ్గిపోవడం

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

గురక

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

పులి తేన్పు

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

వాపు

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

పాదాల వాపు

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

తలతిప్పుడు (వెర్టిగో)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

బలహీనత

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव
వ్యాధుల గురించి మరింత చదవండి