நரம்பு பலவீனம் - Nerve Weakness in Tamil

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)MBBS

April 30, 2019

March 06, 2020

நரம்பு பலவீனம்
நரம்பு பலவீனம்

நரம்பு பலவீனம் என்றால் என்ன?

நம் உடலில் சமிக்ஞைகளை (சிக்னல்) அலைசெலுத்தும் பொறுப்பு நரம்புகளுடையது. நரம்பு ஒழுங்கின்மை அல்லது நரம்புகளில் ஏற்படும் காயங்கள் அவற்றின் இயல்பான செயல்பாட்டை பாதித்து நரம்பு பலவீனத்தை உண்டாக்குகின்றன. நரம்பு பலவீனம் உடலின் பல உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை பாதித்து அதனால் இயக்கமுடக்கு நிலைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றது.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

நரம்பு பலவீனத்தின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

 • வலி.
 • குத்துதல் அல்லது கூச்ச உணர்வு.
 • உணர்வின்மை.
 • புலனுணர்வின்மை.
 • சோர்வு.
 • தசைகளின் வலுக்குறைவு.
 • கால் தொங்கல் (காலின் முன்பகுதியை உயர்த்த முடியாத நிலை).

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

நரம்புத் பலவீனத்தை உண்டாக்கும் பல அடிப்படை காரணங்கள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

இதன் அறிகுறிகள் நரம்பு மண்டலத்தின் ஈடுபாட்டை குறிக்கின்றன. இருந்தாலும் நரம்பு பலவீனத்தின் அறிகுறிகள் குறிப்பிட்டவை அல்ல என்பதால் உடல் பரிசோதனை நோய் கண்டறிதலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் குடும்ப, மருத்துவ மற்றும் பணிசார்ந்த வரலாற்றை ஆராய்வதன் மூலம் அடிப்படை காரணத்தை கண்டறிவதற்கு தேவையான முக்கியமான தகவல்களை பெற இயலும். பின்வரும் கண்டறிதல் முறைகள் செய்யப்படும்:

 • மின்முறை கண்டறிதல் சோதனை.
 • புலனுணர்வு மண்டலம் மற்றும் இயக்க நரம்பு கடத்தல்.
 • எஃப் எதிர்ச்செயல்.
 • ஹெச் ரிப்லெக்ஸ்.
 • நீடில் எலெக்ட்ரோமயோகிராபி எனப்படும் நீண்ட மென் பனிப்படிகம் மூலம் தசை மின்னியக்கப் பதிவியல்.
 • கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றிற்கான இரத்த ஆய்வு.
 • தற்சார்பு ஏமக்கோளாறு.
 • எச்.ஐ.வி.
 • சி.எஸ்.எப். எனப்படும் (மூளை தண்டுவட நீர்மம் பரிசோதனை).

நரம்பு பலவீனம் ஒன்று அல்லது பல அடிப்படை நோய் நிலைகள் அல்லது நோய்களால் ஏற்படலாம். ஆகவே, இதன் சிகிச்சை முறை அடிப்படை நோயை குணமடையச்செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. கிடைக்கக்கூடிய சிகிச்சை விருப்பங்கள் பின்வருமாறு:

வலியைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள்:

 • ஓபியாய்ட் மருந்துகள்.
 • ஸ்டீராய்டு இல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள்.
 • காப்சைசின் திட்டுகள்.
 • மனச்சோர்வு எதிர்ப்பு மருந்துகள்.
 • இயக்கம் சார்ந்த நோய் நீக்கமுறை மூலம் நரம்புகளை சரி செய்தல் மற்றும் தூண்டுதல்.
 • மின் வேதியியல் முறை மூலம் தூண்டுதல்:
 • டிரான்ஸ்க்யூடேனியஸ் எலக்ட்ரோஸ்டிமுலேஷன் (டி.சி.இ.எஸ்.).
 • எலக்ட்ரோ அக்குபங்ச்சர்.
 • காந்த ஆற்றல் நோய் நீக்கமுறை: என்சைம்களின் தூண்டுதலால் காந்தப்புலம் மூலம் நரம்புகளை மறுபடி உண்டாக்கி இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்தல்.
 • பயோலேசர் தூண்டுதல்: நரம்புகளை சரிசெய்ய லேசர் கதிர்வீச்சை பயன்படுத்தலாம்.
 • முகத்தின் நரம்பு மற்றும் தசைகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் மூலம் முகம்சார் முடக்குவாதத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம்.
 • உடல் சிகிச்சை மூலம் தசைகளை பலப்படுத்தலாம்.
 • யோகா மற்றும் தியானம் மூலம் நரம்புகளை அமைதிப்படுத்தி வலிமைபெறச்செய்யலாம்.
 • அறுவை சிகிச்சை.

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையும் சீரான உணவை உட்கொள்வதன் மூலமும் நரம்புத் பலவீனத்தை சமாளிக்கலாம்.மேற்கோள்கள்

 1. Krzysztof Suszyński. Physiotherapeutic techniques used in the management of patients with peripheral nerve injuries. Neural Regen Res. 2015 Nov; 10(11): 1770–1772. PMID: 26807111
 2. Usha Kant Misra et al. Diagnostic approach to peripheral neuropathy. Ann Indian Acad Neurol. 2008 Apr-Jun; 11(2): 89–97. PMID: 19893645
 3. Sumit Kar et al. Nerve damage in leprosy: An electrophysiological evaluation of ulnar and median nerves in patients with clinical neural deficits: A pilot study. Indian Dermatol Online J. 2013 Apr-Jun; 4(2): 97–10. PMID: 23741664
 4. Shri K Mishra et al. The therapeutic value of yoga in neurological disorders. Ann Indian Acad Neurol. 2012 Oct-Dec; 15(4): 247–254. PMID: 23349587
 5. National Cancer Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Nerve Problems (Peripheral Neuropathy) and Cancer Treatment.

நரம்பு பலவீனம் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for நரம்பு பலவீனம். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.

Lab Tests recommended for நரம்பு பலவீனம்

Number of tests are available for நரம்பு பலவீனம். We have listed commonly prescribed tests below: