மூச்சுத்திணறல் - Wheezing in Tamil

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)MBBS

May 14, 2019

July 31, 2020

மூச்சுத்திணறல்
மூச்சுத்திணறல்

மூச்சுத்திணறல் என்றால் என்ன?

மூச்சுத்திணறல் என்பது மூச்சுவிடும் போது நுரையீரலில் இருந்து உருவாகும் உயர் தொனியுடைய விசில் அடிப்பது போன்ற ஒலி (இரைச்சல்) ஆகும். இது கடுமையான சுவாசக் குழாய் நோய்த் தொற்றுகள் அல்லது பிற தொற்று அல்லாத காரணங்கள் உடைய ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் காணப்படும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகும். இது (ஈழை நோய்) ஆஸ்துமாவிற்கான அறிகுறியாகும்.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

மூச்சுத்திணறல் என்பதே ஒரு அறிகுறியாகும். இது பின்வரும் மருத்துவ தாக்கங்கள் மற்றும்  அறிகுறிகளுடன் காணப்படலாம்:

 • பிராங்கஇசிவு - சிறு மூச்சுக்குழாய் தற்காலிக தசைச்சுருக்கம்.
 • சுவாசிப்பதில் சிரமம்.
 • சுவாசிக்கும் போது விசில் அடிப்பது போன்ற ஒலி (இரைச்சல்).
 • மார்பு இறுக்கம்.
 • இரவு நேரங்களில் இருமல்.
 • விரைவான இதய துடிப்பு.
 • வேகமாக மூச்சுவிடுதல்.

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

மூச்சுத்திணறல் பின்வரும் காரணங்களினால் ஏற்படுகிறது:

 • மூச்சுநுண்குழாய் அழற்சி- மூச்சு நுண்குழாய் எனப்படும் சிறு சுவாசப்பாதைகளின் அழற்சி.
 • கட்டமைப்பு அல்லது செயல்பாட்டு சுவாசக் குழாய் அசாதாரணங்கள் உள்ளிட்ட நோய்த்தொற்று அல்லாத காரணங்கள்.
 • வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியா சுவாசக் குழாய் நோய்த் தொற்றுகள்.
 • ஆஸ்துமா (ஈழை நோய்).
 • ஒவ்வாமைகள்.
 • இரையக உண்குழலியப் பின்னோட்ட நோய் (ஜி.ஈ.ஆர்.டி).
 • அயல் பொருள் உறிஞ்சிநீக்குதல்.
 • நோய்எதிர்ப்பு பற்றாக்குறை நோய்கள்.
 • கட்டி அல்லது பரவும் புற்றுகள் (புற்றுநோய்).
 • பருவகால மாற்றங்கள்.

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

மூச்சுத் திணறல் கண்டறிதலில் பின்வருவன அடங்கும்:

 • உடல் பரிசோதனை.
 • நுரையீரல் ஊடு சோதிப்பு.
 • காற்றோட்ட அடைப்பு சோதனைகள்.
 • நாடி ஆக்சிஜன் அளப்பான் அளவீடுகள்.
 • மார்பு எக்ஸ்-ரே.
 • உயர் தீர்மான வரியோட்டவழிக் கணித்த குறுக்குவெட்டு வரைவி (சி.டி ஸ்கேன்).
 • காந்த அதிர்வு விம்பங்கள் (எம்.ஆர்.ஐ).
 • வியர்வை சோதனை.
 • நுண்ணுயிர் கோழை ஆய்வுகள்.
 • வைரல் மற்றும் மைக்கோபிளாஸ்மா பிறபொருளெதிரி அளவுகள்.
 • நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாடு சோதனை.

இதற்கான சிகிச்சை உள்ளார்ந்த காரண காரணிகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. ஆரம்பத்தில் நுண்ணுயிர் தடுப்புக் கூழ்ம வடிவில் பீட்டா 2 முதன்மை இயக்கிகளை நிர்வகிப்பது பொருத்தமானது. சுவாச துன்பம் நோய்க்குறியை உடைய கடுமையான மூச்சுநுண்குழாய் அழற்சி கொண்ட கைக்குழந்தைகளில், ஆக்சிஜன் (பிராணவாயு) ஆதரவு சிகிச்சை தொடங்கப்படுகிறது. நோவாற்றும் மருந்து சுவாச துன்பம் நோய்க்குறியை மேலும் அதிகரிக்கலாம். அதனால் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் மூச்சுத்திணறலுக்கான சிகிச்சை முதல் முறையாக நிகழும் மூச்சுத்திணறலுக்கான சிகிச்சையில் இருந்து வேறுபடுகிறது. மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் மூச்சுத்திணறலுக்கான முதல் நிலை முகவர்கள் அல்லூண்வழி அல்லது வாய்வழி இயக்க ஊக்கி மருந்துகள் ஆகும். மனித சுவாசநுண்குழல் அழற்சி வைரஸ் காரணமாக நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்பட்டால், வைரஸ் தடுப்பு சிகிச்சை பெரும்பாலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வைட்டமின் டி மூச்சுத்திணறலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வைட்டமின் டி குறைபாடு மூச்சுத் திணறலை அதிகப்படுத்துகிறது. இந்நிலையில் குறைநிரப்புகள் வழங்குவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.மேற்கோள்கள்

 1. E. Kathryn Miller et al. Wheezing exacerbations in early childhood: evaluation, treatment, and recent advances relevant to the genesis of asthma . J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Sep-Oct; 2(5): 537–543. PMID: 25213046
 2. Lisa Noble Weiss. The Diagnosis of Wheezing in Children. Am Fam Physician. 2008 Apr 15;77(8):1109-1114. American Academy of Family Physicians.
 3. Yehia M. El-Gamal, Shereen S. El-Sayed. Wheezing in infancy. World Allergy Organization Journal, 2011, 4:21
 4. Kana Ram Jat, Sushil Kumar Kabra. Wheezing in children with viral infection & its long-term effects. Indian J Med Res. 2017 Feb; 145(2): 161–162. PMID: 28639590
 5. Prithi Sureka Mummidi et al. Viral aetiology of wheezing in children under five. Indian J Med Res. 2017 Feb; 145(2): 189–193. PMID: 28639594
 6. Bener A, Ehlayel MS, Bener HZ, Hamid Q. The impact of Vitamin D deficiency on asthma, allergic rhinitis and wheezing in children: An emerging public health problem. J Fam Community Med [serial online] 2014 [cited 2019 Jun 28];21:154-61.

மூச்சுத்திணறல் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for மூச்சுத்திணறல். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.