மூக்கு, தொண்டை மற்றும் நுரையீரல் தொடர்பான நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

சளி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

வறட்டு இருமல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

எம்பிஸிமா

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

குரல்வளை அழற்சி

Dr. Abhishek Gupta
MBBS,MBBS,MBBS,MBBS
3 वर्षों का अनुभव

மூக்கடைப்பு

Dr. Abhishek Gupta
MBBS,MBBS,MBBS,MBBS
3 वर्षों का अनुभव

மூக்குச் சதை வளர்ச்சி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

அலர்ஜி அல்லாத ரைனிடிஸ்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

மூக்கில் இரத்தம் வடிதல்

Dr. Abhishek Gupta
MBBS,MBBS,MBBS,MBBS
3 वर्षों का अनुभव

கபம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மூக்கு ஒழுகுதல்

Dr. Abhishek Gupta
MBBS,MBBS,MBBS,MBBS
3 वर्षों का अनुभव

மூச்சுத்திணறல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

சைனஸ் (புரையழற்சி)

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

தொண்டை புண் (வலி)

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

தொண்டை அழற்சி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

பன்றி காய்ச்சல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மூச்சுத்திணறல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க