யோனியில் இருந்து ஏற்படும் எந்த ஒரு இரத்தப்போக்கும், யோனி இரத்தப்போக்கு என அறியப்படுகிறது. அது மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது இயல்பாக ஏற்படும் பொழுது, அது மாதவிடாய் என அறியப்படுகிறது. ஆயினும், மாதவிடாயின் பொழுது அதிகமான இரத்தப்போக்கு, அல்லது ஒரு பெண்ணின் மாதாந்திர மாதவிடாய் காலத்தைத் தவிர்த்து ஏற்படும் எந்த ஒரு அசாதாரணமான இரத்தப்போக்கும், அக்கறை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும்.

யோனி இரத்தபோக்குக்கு, இனப்பெருக்க அமைப்பைத் தவிர, மற்ற விஷயங்களோடு தொடர்புடைய காரணிகளைக் கொண்ட பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றுள், அந்தப் பெண்ணின் மருத்துவப் பிரச்சினைகள், மருந்துகள், கருத்தடை சாதனங்கள், இரத்தக் கோளாறுகள், மற்றும் பலவும் அடங்கும்.

யோனியிலிருந்து அசாதாரணமான இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதை உதாசீனப்படுத்தக் கூடாது, மற்றும் அது மறைந்திருக்கும் ஒரு தீவிரமான மருத்துவப் பிரச்சினையை சுட்டிக் காட்டுவதாக இருக்கக் கூடும் என்பதால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரிடம் தெரிவித்து, ஆலோசனை பெற வேண்டும். ஒரு அசாதாரணமான யோனி இரத்தப்போக்கினை குறித்த நேரத்தில் கண்டறிதல், மற்றும் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஆகியவை இனப்பெருக்கத்துக்கும், அதே போல் அந்தப் பெண்ணின் பொதுவான ஆரோக்கியத்துக்கும் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். யோனி இரத்தப்போக்குக்கான சிகிச்சை, அதன் பின்னால் மறைந்திருக்கும் பிரச்சினையைப் பொறுத்ததாக இருக்கிறது, மற்றும் அது, மருந்துகள், ஹார்மோன் சிகிச்சை, மற்றும் ஒருவேளை தேவைப்பட்டால் ஒரு அறுவைசிகிச்சை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.

யோனி இரத்தப்போக்குக்கான காரணங்களைப் பொதுவாக, இனப்பெருக்க அமைப்பு, இயாட்ரோஜெனிக் (மருத்துவ சிகிச்சைகளின் காரணமாக), மற்றும் மருத்துவ அமைப்பு முறை என வகைப்படுத்தலாம். மாறுபட்ட வயதுப் பிரிவைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு ஏற்படும் யோனி இரத்தப்போக்கின் காரணங்களும் கீழே விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

 1. இனப்பெருக்க அமைப்போடு இணைந்த யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding associated with the reproductive system in Tamil
 2. மருத்துவ சிகிச்சைகளின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to medical treatments in Tamil
 3. மருத்துவ அமைப்புரீதியான காரணத்தினால் யோனி இரத்தப்போக்கு - Systemic causes of vaginal bleeding in Tamil
 4. மாறுபட்ட வயதுப் பிரிவில் உள்ள பெண்களுக்கு ஏற்படும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding in women of different ages in Tamil

பெண்களின் இனப்பெருக்க அமைப்பானது, பல்வேறு உறுப்புகளின் பரஸ்பர செயல்பாட்டின் மூலம் அமைக்கப்படுகிறது. ஒரு உறுப்பில் ஏற்படும் ஏதேனும் ஒரு பிறழ்வு, மற்றொரு உறுப்பை அல்லது சில நேரங்களில் மொத்த உடம்பையும் பாதிக்கலாம். இயல்பற்ற யோனி இரத்தப்போக்குக்கு காரணமாகக் கூடிய, ஒரு சில இனப்பெருக்க அமைப்புக் கோளாறுகள் பின்வருமாறு:

கருமுட்டை விடுபடுதல் கோளாறுகள் மற்றும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Ovulation disorders and vaginal bleeding in Tamil

முறையான கருமுட்டை உற்பத்தி (முட்டை விடுபடுதல்) இல்லாத மாதவிடாய் சுழற்சிகளைக் கொண்ட பெண்களுக்கு, அவ்வப்போது யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம். இது, முட்டை விடுபடாமல் இருக்கும் பொழுது, கருப்பையின் மீதான ஈஸ்டோரோஜெனின் விளைவு  குறைக்கப்பட்டு, பின்னர் அது கருப்பை தடிமனாவதற்குக் காரணமாகிறதன் விளைவாக ஏற்படுகிறது. அதன் விளைவாக, அந்தப் பெண்ணுக்கு அதிகப்படியான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது. ஒருவேளை இது நீண்ட காலத்துக்கு நீடித்தால், அது இரத்தசோகையை ஏற்படுத்தக் கூடும். 

சிகிச்சை

முட்டை விடுபடுதல் குறைபாடுகளுக்கான சிகிச்சையில், எடைக்குறைப்புக்காக உடற்பயிற்சி, மெட்ஃபார்மின் போன்ற இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கின்ற மருந்துகள், கோணாட்ரோபின்களைக் கொண்டு ஹார்மோன் சிகிச்சை, மற்றும் கருத்தரிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு லேப்ராஸ்கோபிக் மூலம் கருப்பை துளையிடுதல் ஆகியவை அடங்கும். செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு (ஐ.வி.எஃப்), அவர்களுக்கான ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கிறது.

Women Health Supplements
₹719  ₹799  10% OFF
BUY NOW

புற்றுநோயோடு தொடர்புடைய யோனி இரத்தப்போக்கு - Cancer associated vaginal bleeding in Tamil

பெண்களின் இனப்பெருக்க அமைப்பில் ஏற்படும் புற்றுநோய், மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு ஏற்பட ஒரு அரிதான காரணமாக இருக்கிறது. புற்றுநோயானது, யோனி, கருப்பை, கருப்பை வாய், யோனியின் வெளிப்பகுதி, அல்லது கரு சூலகங்கள் ஆகியவற்றில் எங்கு வேண்டுமானாலும் தோன்றக் கூடும். கருப்பை வாய் புற்றுநோய், பெண்களுக்கு மிகவும் பொதுவாக ஏற்படுகின்ற இனப்பெருக்க பாதை புற்றுநோயாக இருக்கிறது.  அது ஹியூமன் பாபில்லோமா வைரஸ் காரணமாக ஏற்படுகிறது மற்றும் அது, ஆசியாவில் உள்ள பெண்கள், மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பெண்களுக்கு ஏற்படும் மரணத்துக்கான முதன்மையான காரணங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

சிகிச்சை

புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை, அந்தப் புற்றுநோயின் நிலையைப் பொறுத்து அமைகிறது. ஆரம்பகட்ட நிலையில் உள்ள புற்றுநோய்கள், கீமோதெரபி மூலம் மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்கக் கூடியவையாக இருக்கின்றன. ஆயினும், முற்றிய நிலையில் உள்ள புற்றுநோய்களுக்கு, கீமோதெரபி, ரேடியோதெரபி, மற்றும் அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றின் ஒரு கலவையான சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது.

கட்டிகள் அல்லது இயல்பற்ற வளர்ச்சிகளின் காரணமாக ஏற்படும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to tumours and abnormal growths in Tamil

இயல்பற்ற யோனி உதிரப்போக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய, ஒரு சில புற்றுநோய் தன்மையற்ற கட்டிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன:

 • நார்க்கழலைகள்
  நார்க்கழலைகள் என்பவை, கருப்பைக்குள் வளர்கின்ற புற்றுநோய் தன்மையற்றவை ஆகும். அவை, கருப்பையின் தசை சுவரின் அதீத வளர்ச்சியின் காரணமாக உருவாக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக நார்க்கழலைகள் அறிகுறி எதுவும் காட்டாதவை மற்றும் தற்செயலாகக் கண்டுபிடிக்கப்படுபவை ஆகும். அவை பல்வேறு அளவுகளில் மற்றும் மாறுபட்ட எண்ணிக்கைகளில் இருக்கலாம். நார்க்கழலைகள், கருப்பையில் எங்கு வேண்டுமானாலும் உருவாகலாம், அது உருவாகும் இடத்தைப் பொறுத்து, அவை, அதிகப்படியான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்படும் தேதிகளுக்கு இடையில் இரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தலாம்.
 • எண்டோமெட்ரியோஸிஸ்
  எண்டோமெட்ரியோஸிஸ் என்பது, கருப்பை குழாய், கருப்பை வாய், மற்றும் அடிவயிற்றுப் பகுதி போன்ற கருப்பையைத் தவிர்த்த இடங்களில் ஏற்படும், கருப்பை உட்படலத்தின் தீங்கற்ற (புற்றுநோய் தன்மை அற்றது) ஒரு வளர்ச்சி ஆகும். ஹார்மோன்களின் ஆதிக்கத்தின் காரணமாக, இந்த கருப்பை உட்படலம் உதிர்ந்து கூட, பிறப்புறுப்பு பகுதி வலியுடன் கூடிய அசாதாரண மான யோனி இரத்தப்போக்குக்குக் காரணமாகலாம்.
 • கருப்பை உட்படல மிகை வளர்ச்சி
  ஒரு திசுவின் செல்களின் உற்பத்தி விகிதத்தில் ஏற்படும் ஒரு அதிகரிப்பு மிகை வளர்ச்சி என அறியப்படுகிறது. இது கருப்பையின் உட்புற படலத்தில் ஏற்படுகின்ற பொழுது, அது கருப்பை உட்படல மிகை வளர்ச்சி என அறியப்படுகிறது. இது, ஈஸ்ட்ரோஜென் ஹரோமோன் அளவுகள் அதிகரிப்பதாலும், மற்றும் புரோஜெஸ்டெரோன் அளவு குறைவதாலும் ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சினை ஆகும்.  இது மிகப் பெரும்பாலும், 50-54 க்கு இடைப்பட்ட வயதினை உடைய பெண்கள், அல்லது உடல் பருமன் உள்ள பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இது, கருப்பை மற்றும் யோனியில் இருந்து ஏற்படும் அசாதாரணமான இரத்தப்போக்குக்கு, அடிக்கடி கூறப்படும் காரணங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. சிகிச்சை அளிக்காமல் விடப்பட்டால், இது கருப்பை உட்படல புற்றுநோயாக மாறக் கூடும்.
 • சிறு கட்டி
  சிறு கட்டி என்பது, சுரப்பிகளின், அல்லது அவற்றை சுற்றியுள்ள இணைப்பு திசுக்களில், அல்லது கருப்பை உட்படலத்தின் இழைகளில் ஏற்படும் ஒரு அதிகப்படியான வளர்ச்சியின் காரணமாக உருவாகிற, ஒரு புற்றுநோய் தன்மையற்ற வளர்ச்சி ஆகும். சிறு கட்டிகள், கருப்பையின் சுவர்கள் அல்லது அதன் மேற்புறத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும், மற்றும் கருப்பை வாயின் திறப்பில் (பிறப்பு பாதை) ஏற்படக் கூடும். மேலும் அவையும், அசாதரணமான கருப்பை மற்றும் யோனி இரத்தப்போக்குக்கான வழக்கமான காரணங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டு வருகின்றன. அரிதாக சிறு கட்டிகள், புற்றுநோய் தன்மையுள்ள காயங்களாக மாறவும் கூடும்.
 • கருப்பை திசுக்கட்டி
  கருப்பை திசுக்கட்டியும் ஒரு தீங்கற்ற (புற்றுநோய் தன்மையற்ற) கட்டி ஆகும். அது, கருப்பை உட்படலம், கருப்பையின் தசை படலத்தில் (மியோமெட்ரியம்) அழுத்தி தள்ளி உட்புகுந்து வளர்வதாகும். அது, பிறப்புறுப்பு பகுதியில் வலி, அசாதரணமான இரத்தப்போக்கு, மற்றும் சில தீவிரமான நிலைகளில் மலட்டுத்தன்மை ஆகியவை ஏற்படக் காரணமாகிறது.

சிகிச்சை

சிறிய கட்டிகளுக்கு மருந்துகளைக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட முடியும். இருந்தாலும், பெரிதாக இருக்கின்ற, மற்றும் அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கு அல்லது வலியை ஏற்படுத்துகின்ற கட்டிகள், அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. சிலநேரங்களில், கட்டிகளின் எண்ணிக்கை பெருகி, அவை கருப்பையின் வெளிப்புற சுவரோடு இணையும் பொழுது, கருப்பையை முற்றிலுமாக நீக்குவது அவசியமானதாக இருக்கிறது. கருப்பை திசுக்கட்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். ஏனென்றால் அது, கருப்பை புற்றுநோய் ஏற்படும் அதிகபட்ச அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கிறது.

கர்ப்ப காலத்தின் பொழுது யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding during pregnancy in Tamil

"யோனி இரத்தப்போக்கு" பற்றிய ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு, கர்ப்பகாலத்தின் பொழுது ஏற்படும் இரத்தப்போக்கு இயல்பானது அல்ல, ஆனால் அது, மிகவும் பொதுவானதாக இருக்கிறது எனத் தெரிவிக்கிறது. ஏறத்தாழ மூன்றில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு, ஏதோ ஒரு நேரத்தில் யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. கர்ப்பகாலத்தின் வெவ்வேறு மும்மாதப் பருவத்தின் பொழுது, ஏற்படக் கூடிய யோனி இரத்தப்போக்குக்கான சாத்தியமுள்ள காரணங்கள் பின்வருமாறு:

முதல் மும்மாதம்

முதல் மும்மாதத்தில் ஏற்படுகின்ற யோனி இரத்தப்போக்குக்கான சாத்தியமுள்ள காரணங்களில் அடங்கியவை:

 • கருப்பையின் சுவர்களுக்கு கருமுட்டை உருகுதல் (ஒரு எதிர்காலக் கருவை வளர்க்க செல்கள் பிரிய ஆரம்பிக்கும், கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப கட்டம்).
 • கருக்கலைவு
 • கருமுட்டையின் உருக்கம், அல்லது கருத்தரித்தல் கருப்பை குழாய், மற்றும் அடிவயிற்றுக் குழி போன்ற அசாதாரணமான இடங்களில் ஏற்படுதல். இது, இடம் மாறிய கர்ப்பம் என அறியப்படுகிறது.
 • நஞ்சுக்கொடிக்கும் (வளரும் கருவையும் தாயின் உடலையும் இணைக்கின்ற ஒரு கொடி) கருப்பை சுவருக்கும் இடையே, இரத்தம் ஒரு அசாதாரணமான முறையில் சேருதல். இது துணை கொரியானிக் இரத்தப்போக்கு என அறியப்படுகிறது.

சிகிச்சை

 • கருமுட்டை உரிதலின் காரணமாக ஏற்படுகிற மிதமான இரத்தப்போக்கு இயல்பானது, மற்றும் எந்த ஒரு சிகிச்சையும் தேவைப்படாதது ஆகும். இரத்தப்போக்கு குறைந்த அளவில் அல்லது ஒரு புள்ளி போன்று ஏற்படுகிறது.
 • இடம் மாறிய கர்ப்பத்துக்கு, கருக்கலைப்பு மாத்திரைகள், அல்லது லேப்ராஸ்கோப்பிக் சால்பிஞ்ஜெக்டமி மூலம் செய்யப்படும் அறுவை சிகிச்சை (கருமுட்டையுடன் சேர்ந்து கருப்பை குழாயை நீக்குதல்), அல்லது சால்பிங்கோஸ்டமி (கருமுட்டையை மட்டும் நீக்குதல்) போன்ற மருத்துவங்களைக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க இயலும். இடம் மாறிய கர்ப்பம் தானாகக் கலைவது, ஒரு மருத்துவ அவசர நிலை, மற்றும் உடனடி மருத்துவ கவனிப்பு தேவைப்படுகிற ஒன்றாகும்.
 • கருக்கலைவுக்கு, கருப்பையில் இருந்து அந்த கலைந்த கருமுட்டையை நீக்குவதன் மூலம், சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. அதை, மருந்துகள் அல்லது அறுவை சிகிச்சை மூலம் மேற்கொள்ள இயலும்.

இரண்டாவது மும்மாதம்

பின்வருபவை, கர்ப்ப காலத்தின் இரண்டாவது மும்மாதத்தின் போது,  அசாதாரணமான முறையில் யோனியில் ஏற்படும் இரத்தப்போக்குக்கான காரணங்கள் ஆகும்:

 • கருப்பையோடான நஞ்சுக்கொடியின் இணைப்பு, பிறப்பு பாதையின் அருகில் அமைந்து இருத்தல். 
 • அசாதாரணமான முறையில் நஞ்சுக்கொடி கருப்பையின் தசை அடுக்குடன் (மியோமெட்ரியம்) இணைந்திருத்தல்.
 • கருப்பையின் சுவரில் இருந்து நஞ்சுக்கொடி திடீரென்று துண்டிக்கப்படுதல் அல்லது பிரிந்து விடுதல்.
 • கருப்பைக்குள் இருக்கும் கருவின் திடீர் இறப்பு.

சிகிச்சை

 • நஞ்சுக்கொடி கருப்பையுடன் இயல்பாக இணைந்து இருப்பதால் ஏற்படுகின்ற மிதமான இரத்தப்போக்குக்கு, வழக்கமாகசிகிச்சை தேவைப்படுவதில்லை. ஆனால், ஒருவேளை இரத்தப்போக்கு அதிகப்படியாக, அல்லது நீண்ட நேரத்துக்கு இருந்தால், உடனடியாக மகப்பேறு மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.
 • நஞ்சுக்கொடி கருப்பையுடன் இயல்பற்ற முறையில் இணைந்து இருப்பது, மற்றும் ஒரு கருக்கலைவு ஏற்படும் பொழுது, அதை மருந்துகள், அல்லது அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்குவதன் மூலம், சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. 

மூன்றாவது மும்மாதம்

ஒரு பெண் தனது கர்ப்ப காலத்தின் மூன்றாவது மும்மாதத்தில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படும் இயல்பற்ற யோனி இரத்தப்போக்குக்கான சில காரணங்கள் பின்வருமாறு:

 • நஞ்சுக்கொடி முழுவதுமாக அல்லது அதன் ஒரு பகுதி கருப்பையில் இருந்து துண்டிக்கப்படுதல்.
 • நஞ்சுக்கொடியின் வளர்ச்சி, கருப்பையின் தசை அடுக்கில் நுழைதல்.
 • உரிய காலத்துக்கு முன்னரே பிரசவ வலி ஏற்படுதல்.

சிகிச்சை

இவற்றுக்கான சிகிச்சை, இரத்தப்போக்கை நிறுத்த மற்றும் கருப்பை சுருங்குதலை அல்லது பிரசவ வலியைக் குறைக்கின்ற மருந்துகள், இழந்த இரத்தத்தை ஈடு செய்ய இரத்த மாற்றீடு, மற்றும் அரிதான நிலைகளில், கருப்பையில் இருக்கின்ற சிசுவை வெளியே எடுக்க அல்லது சேதமடைந்த கருப்பையை முழுவதுமாக நீக்குவதற்கு (ஹிஸ்டெரெக்டமி) ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

காயத்தின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to injury in Tamil

பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் ஒரு பலத்த அடி, இடுப்பு எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு, அல்லது பாலியல் தாக்குதலின் காரணமாக பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் காயம் ஆகியவையும் கூட, அளவுக்கு அதிகமான, மற்றும் சில நேரங்களில் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்ற யோனி இரத்தப்போக்குக்குக் காரணமாகக் கூடும். அது போன்ற நிலைகளில், தாக்குதலுக்கு உள்ளான பெண்ணின் உயிரைக் காப்பாற்ற, ஒரு மகப்பேறு மருத்துவரிடம் செல்வது மிகவும் முக்கியமானது ஆகும்.

சிகிச்சை

யோனியில் ஏற்படும் ஒரு காயத்துக்கு, அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள், நுண்ணியிர் பரவல் தடுப்பு மருந்துகள் (நோய்த்தொற்றுக்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க) அல்லது ஒருவேளை தேவைப்பட்டால் அறுவை சிகிச்சை, ஆகியவற்றின் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படலாம். பாலியல் தாக்குதல் ஏற்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், அந்தப் பெண் மற்றும் அவரின் பெற்றோருக்கு, மனநல ஆலோசனையும் தேவைப்படுகிறது.

நோய்த்தொற்றின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to infection in Tamil

இனப்பெருக்க அமைப்பில் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுக்களான, இடுப்புப்பகுதி அழற்சி நோய், கிளாமிடியா மற்றும் மேகவெட்டை நோய் போன்ற பாலியல்ரீதியாகப் பரவக்கூடிய நோய்கள், மற்றும் பூஞ்சை நோய்த்தொற்றுக்கள் போன்றவையும் கூட, இரண்டு மாதவிடாய் காலங்களுக்கு இடையே யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படக் காரணமாகலாம். 

சிகிச்சை

வழக்கமாக இனப்பெருக்க அமைப்பில் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுக்களுக்கான சிகிச்சை, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள், வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகள், மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள் போன்ற மருந்துகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. இந்த மருந்துகள், கருப்பையில் அல்லது யோனியில் உள்ள, நோய்-உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி/வைரஸ்கள்/பூஞ்சை மற்றும் அழற்சியைக் குறைக்கின்றன. அதன் விளைவாக, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குப் பிறகு, அசாதாரணமான யோனி இரத்தப்போக்கு நின்று விடுகிறது.

உடலுறவுக்குப் பிறகு யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding after sex in Tamil

யோனி இரத்தப்போக்கு, கன்னித்திரை கிழிவதாலும் மற்றும் யோனி உட்புற சுவர்களில் உராய்வின் காரணமாக ஏற்படும் கிழிதல் அல்லது சிராய்ப்பு காரணமாகவும், முதன் முதலாக உடலுறவு கொள்ளும் சில வேளைகளில் வழக்கமாக ஏற்படுகிறது. ஆயினும், நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை உடலுறுவு கொள்ளும் பொழுதும், உடலுறவுக்குப் பின்னர் சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்குப் பின்னர் அது ஏற்பட்டால், அது அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இடுப்புப் பகுதி அழற்சி நோய், கிளாமிடியா அல்லது மேகவெட்டை நோய் போன்ற பாலியல் ரீதியாகப் பரவும் நோய்த்தொற்றுக்கள், மாதவிடாய் நிற்றல், நீர்க்கட்டிகள், கருப்பை வாய் அழற்சிக்கு பின்பு யோனியின் உயவுத்தன்மை குறைவதன் காரணமாக ஏற்படும் உட்புற சுவர்களின் வறட்சி போன்ற, பிறப்புறுப்பு கோளாறுகளின் காரணமாக இருக்கிறது.

சிகிச்சை

உடலுறவுக்குப் பின்னர் உடனடியாக, அல்லது உடலுறவின் போது ஏற்படுகிற இரத்தப்போக்கு மிதமானதாக, மற்றும் பொதுவாக சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லாததாக இருக்கிறது. உடலுறவுக்குப் பின்னர் ஏற்படும் நீடித்த இரத்தப்போக்கு, மற்றும் ஒரு சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு நீடிக்கும் இரத்தப்போக்கானது, யோனியில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு காயம், அல்லது நோய்த்தொற்றைக் குறிக்கிறது. சிகிச்சை அளிக்காமல் விடப்பட்டால் அது, நோய்த்தொற்று பரவுதல், அதிகப்படியான இரத்த இழப்பு, எச்.ஐ.வி-எய்ட்ஸ், மற்ற பிற மோசமான மருத்துவப் பிரச்சினைகள் போன்ற, தீவிரமான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கக் கூடும்.

மாதவிடாயின் போது யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding during periods in Tamil

மாதவிடாய் அல்லது மாதாந்திர யோனி இரத்தப்போக்கு, எண்டோமெட்ரியத்தின் (கருப்பையின் உட்புற சுவர்கள்) இயல்பான உதிர்தலின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. இது, கருப்பையில் இருந்து கருவாகாமல் முட்டை வெளியேறும் பொழுது ஏற்படுகிறது. மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு இயல்பானது, மற்றும் அது மிகவும் அதிகமானதாக, மற்றும் அதீதமான இரத்த இழப்பை ஏற்படுத்தாத பொழுது கவலைப்படத் தேவை இல்லாதது. என்.எச்.எஸ்-யு.கே -யின் படி, மாதவிடாயின் இயல்பான கால அளவு, இரண்டு முதல் ஏழு நாட்கள் ஆகும். மேலும் அதன் சராசரி ஐந்து நாட்களாக இருக்கிறது. இதற்கும் மேற்பட்ட நாட்களுக்கு யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது, அசாதாரணமானது, மற்றும் உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டியது ஆகும். ஏனென்றால் அது ஒரு சில மாதங்களுக்குத் தொடர்ந்தால், அது, பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பற்றாக்குறை இரத்தசோகை ஏற்பட வழிவகுக்கலாம்.

சிகிச்சை
அதீதமான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்குக்கான சிகிச்சை, ஹார்மோன் முறை மற்றும் ஹார்மோன்-அற்ற முறை இரண்டையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.

 • ஹார்மோன் முறை கள்
  இவை, அதீதமான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்குக்கு சிகிச்சை அளிக்க, மிகவும் திறன் வாய்ந்த முறைகளாக இருக்கின்றன. மாதவிடாய் தொடங்கும் பொழுது உடலில் உள்ள ப்ரோஜெஸ்டெரோன் அளவு திடீரெனக் குறைகிறது, இந்தக் குறைவு, எண்டோமெட்ரியம் அழற்சிக்குக் காரணமாகிறது. இதனால் தான் புரோஜெஸ்டெரோன் கொடுப்பது அழற்சி மற்றும் எண்டோமெட்ரியத்தின் உதிர்தல் ஆகியவற்றைக் குறைக்கிறது மற்றும் அதீதமான இரத்தப்போக்கு ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.  ஹார்மோன் முறையானது, உடலுக்குள் மெதுவாக ஹார்மோனை விடுவிக்கின்ற ஒரு கருப்பை அமைப்பு, ஒருங்கிணைந்த கருத்தடை மாத்திரைகள், வாய்வழி எடுத்துக் கொள்ளக் கூடிய புரோஜெஸ்டெரோன் மாத்திரைகள், மற்றும் ஹார்மோன் ஊசிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
   
 • ஹார்மோன்-அற்ற முறைகள்
  ஹார்மோன்-அற்ற முறைகளில், ஒரு ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிக்க உடற்பயிற்சி, ஃபிப்பிரிநோலிடிக் எதிர்ப்பு மருந்துகள் ( இரத்த உறைதலில் தோன்றுகின்ற ஃபிப்ரின்களின் சீர்குலைவைத் தடுக்கும் மருந்துகள்), மற்றும் ஸ்டெராய்டு இல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள் (என்.எஸ்.ஏ.ஐ .டி.க்கள்) ஆகியவை அடங்கும். ஒரு ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிப்பது, கருப்பையின் இயல்பான செயல்பாட்டுக்கு உதவுகிறது. உடல் பருமனைக் கொண்டிருப்பதால், கருப்பை செயலிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் மிக அதிக அளவில் இருக்கிறது.  ஃபிப்பிரிநோலிடிக் எதிர்ப்பு மருந்துகள், இரத்த உறைதலில் உள்ள ஃபிப்ரின்களின் சீர்குலைவைத் தடுத்து, அதீதமான இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதைத் தடுக்கின்றன. என்.எஸ்.ஏ.ஐ .டி.க்கள், எண்டோமெட்ரியத்தில் அழற்சி ஏற்படுவதைத் தடுத்து, அதீதமான மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு ஏற்படாமல் தடுக்கின்றன.

குறிப்பிட்ட மருத்துவ சிகிச்சைகளின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற யோனி இரத்தப் போக்குக்கான காரணங்கள், இயட்ரோஜெனிக் காரணங்கள் என அறியப்படுகின்றன. அவற்றுள் சில கீழே பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கின்றன:

ஐ.யு.டி. -க்களின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to IUDs in Tamil

குழந்தை பிறப்பைத் தடுக்கும் ஒரு முறையாக கருத்தடை சாதனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சில பெண்களுக்கு, கருப்பையில் அந்த சாதனத்தைப் பொருத்திய ஆரம்பத்தில், சில நாட்களுக்கு யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம். இது, கருப்பையுடன் அந்த சாதனத்தை இணைத்துக் கொள்ள, மற்றும் குணமாக, சிறிது காலத்தை உடல் எடுத்துக் கொள்வதன் காரணமாக ஏற்படுகிறது. முழுமையாக குணமான பின்பு, இரத்தப்போக்கு நிற்கிறது. சில நேரங்களில், அந்த சாதனத்தைப் பொருத்தியது தோல்வி அடைந்து, அந்தப் பெண்ணுக்கு நோய்த்தொற்று ஏற்படலாம். அதன் விளைவாக, கருப்பை மற்றும் யோனியில் இருந்து தொடர்ந்த இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது.

சிகிச்சை

மிதமான இரத்தப்போக்கு, பெரிதாகக் கவலை கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இல்லை மற்றும் வழக்கமாக அதற்கு சிகிச்சை தேவைப்படுவது இல்லை. இருந்தாலும், ஒருவேளை உங்கள் இரத்தப்போக்கு நிற்கவில்லை என்றால், செப்சிஸ் (திசுக்களில் நோய்த்தொற்றுக்கள் மற்றும் நச்சுக்கள் சேருதல்) ஏற்படுவதைத் தடுக்க, உடனடி மருத்துவ கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது. நோய்த்தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்க, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள், மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகளினால் சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதோடு கூடவே, நோய்த்தொற்றுக்கு உள்ளான ஐ.யூ.டி நீக்கப்பட வேண்டியதாகிறது.

இரத்த உறைதலை நீக்குகின்ற மருந்துகளின் காரணமாக ஏற்படும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to clot dissolving medicines in Tamil

இரத்தநாள உறைகட்டிகளின் சிகிச்சைக்காக, நேரடி வாய்வழி உறைதல் தடுப்பு மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளும் பெண்களுக்கு ஏற்படும், அசாதாரணமான கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கு" என அழைக்கப்பட்ட ஒரு சமீபத்திய ஆய்வின் படி, இரத்த உறைதலை நீக்குவதற்காக மருந்துகள் எடுத்துக் கொள்ளும் பெண்களுக்கு, அசாதாரணமான யோனி வழி மற்றும் கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது ஒரு பொதுவான அறிகுறி ஆகும்.

சிகிச்சை

உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசித்து, உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அறிகுறிகள், யோனி இரத்தப்போக்கின் அளவு மற்றும் காலம் ஆகியவற்றை அவரிடம் தெரிவியுங்கள். நீங்களாகவே மருந்துகளை நிறுத்த வேண்டாம். ஏனென்றால், அது, உயிருக்கு அச்சறுத்தலை ஏற்படுத்தவும் கூடியதான, இரத்தக் குழாய்களில் ஒரு உறைவு அல்லது அடைப்பை உருவாக்கக் காரணமாகக் கூடும்.

மனச்சோர்வு நீக்கிகள் மற்றும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Antidepressants and vaginal bleeding in Tamil

"கர்ப்ப காலத்தின் பொழுது மனச்சோர்வு நீக்கிகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு, யோனி மற்றும் மகப்பேறுக்கு பிந்தைய இரத்தப்போக்கு ஏற்படும் அபாயம்" எனும் ஒரு ஆய்வு, இந்த மருந்துகள், கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களில் யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன என்று தெரிவித்தது. அதனால், ஒரு மருத்துவரை ஆலோசித்த பின்னர் மட்டுமே, கர்ப்ப காலத்தில் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

சிகிச்சை

இந்த மருந்துகளின் பாதிப்புகள், அவை நிறுத்தப்பட்ட உடனே படிப்படியாகக் குறைந்து விடும். இருந்தாலும், எப்போதும் மருந்துகளை நீங்களாகவே நிறுத்துவதற்கு முன்னர், உங்கள் மருத்துவரிடம் நீங்கள் ஆலோசிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அது, உங்கள் பிரச்சினை மறுபடியும் ஏற்படக் காரணமாகக் கூடும்.

கருத்தடை மாத்திரைகள் மற்றும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Contraceptive pills and vaginal bleeding in Tamil

கருத்தடை மாத்திரைகளைப் பயன்படுத்துவதும் கூட, கருப்பை மற்றும் யோனியில் இருந்து அசாதாரணமான இரத்தப்போக்குக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது எனக் கண்டறியப்பட்டு இருக்கிறது. கருத்தடை மாத்திரைகள் என்பது, குழந்தை பிறப்பைத் தவிர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன் மாத்திரைகள் ஆகும். 

சிகிச்சை

ஸ்டெராய்டுகளை நிறுத்துவதற்கு முன்பு, உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மகப்பேறு மருத்துவரை ஆலோசியுங்கள். யோனி இரத்தப்போக்கு மற்றும் பிற பக்க விளைவுகள் ஏற்படாமல் தடுக்க, உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்களை நிறுத்துவது, அல்லது அளவைக் குறைப்பது பற்றி உங்கள் மருத்துவர் தீர்மானிப்பார்.

ஹார்மோன் சிகிச்சையின் காரணமாகத் தூண்டப்படும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Hormone therapy induced vaginal bleeding in Tamil

ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சையின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகள் மீதான ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு, இந்த சிகிச்சையை எடுத்துக் கொள்ளும் சில பெண்களுக்கு, யோனியில் இருந்து அசாதாரணமான இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது என்று தெரிவிக்கிறது. ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சை, மாதவிடாய் நிற்றலுக்குப் பிறகு, உடலில் உள்ள ஈஸ்ட்ரோஜென் மற்றும் ப்ரோஜெஸ்டெரோன் போன்ற பாலியல் ஹார்மோன்களின் அளவுகளை அதிகரிப்பதற்காக அளிக்கப்படுகிறது.

சிகிச்சை

வழக்கமாக, ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சையில் அளிக்கப்படும் மிதமான அளவு பிற்சேர்க்கை ஹார்மோன்கள், பக்க விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பது கிடையாது. அதனால், இந்த சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகள் தொடர்பாக, உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரிடம் நீங்கள் ஆலோசித்துக் கொள்ளலாம். கொடுக்கப்படும் ஹார்மோன்களின் அளவைக் குறைப்பது, யோனியில் இருந்து ஏற்படும் அசாதாரணமான இரத்தப்போக்கை நிறுத்த உதவக் கூடும்.

ஒரு பெண்ணை, அசாதாரணமான யோனி இரத்தப்போக்குக்கு எளிதில் இலக்காகக் கூடிய வகையில் செய்யும், குறிப்பிட்ட மருத்துவப் பிரச்சினைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோயின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to liver cirrhosis in Tamil

"கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோயைக் கொண்டிருக்கும் கர்ப்பிணி அல்லாத நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும், அசாதாரணமான கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கினை கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை" என்ற ஒரு ஆய்வு, கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோயைக் கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு அசாதாரணமான கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது என்று தெரிவிக்கிறது. வழக்கமாக அது, மாதவிடாய் சுழற்சிகளின் போது, அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கினால் உணரப்படுகிறது. இது, இரத்தம் உறைதலுக்குப் பொறுப்பான காரணிகளை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு முக்கியமான உறுப்பாக கல்லீரல் இருப்பதன் காரணமாக நடைபெறுகிறது. கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோய் ஏற்படும் பொழுது, அவற்றின் உற்பத்தி, திறன்மிக்க செயல்பாடு மற்றும் அவை இருப்பது ஆகியவை பாதிக்கப்படுகின்றன.

சிகிச்சை

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோய்க்கான சிகிச்சை, கல்லீரலை சேதப்படுத்துகின்ற காரண காரணிகளை நீக்குவதோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. அதில், வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள், அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள், மது அருந்துவதைக் கட்டுப்படுத்துவது, மற்றும் சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை ஆகியவை அடங்கும்.

myUpchar doctors after many years of research have created myUpchar Ayurveda Prajnas Fertility Booster by using 100% original and pure herbs of Ayurveda. This ayurvedic medicine has been recommended by our doctors for lakhs of male and female infertility problems with good results.
Fertility Booster
₹899  ₹999  10% OFF
BUY NOW

தைராய்டு பிரச்சினைகளின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு - Vaginal bleeding due to thyroid problems in Tamil

"டெல்லியின் சுவர் நகரத்தின் மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு மையத்தில், மாதவிடாய் கோளாறுகளைக் கொண்ட நோயாளிகளின் உடல்நிலையில் தைராய்டு செயலிழப்பின் பங்கு" பற்றிய ஒரு ஆய்வு, தைராய்டு பிரச்சினைகளைக் கொண்டிருக்கும் பெண்கள், குறிப்பாக தைராய்டு உற்பத்தி குறைவாக இருக்கிறது எனக் கண்டறியப்பட்டு இருக்கும் பெண்கள், மாதவிடாய் பிரச்சினைகளைக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று தெரிவிக்கிறது. சிலர், யோனி வழி, அல்லது கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கை ஒரு அறிகுறியாகவும் கொண்டிருக்கின்றனர்.

சிகிச்சை

வழக்கமாக குறை தைராய்டு சுரப்பு நோய்க்கு, தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கின்ற, அல்லது உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும் தைராய்டு ஹார்மோன்களின் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்கின்ற மருந்துகளைக் கொண்டு சிகிச்சை அழைக்கப்படுகிறது.

இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகள் மற்றும் யோனி இரத்தப்போக்கு - Bleeding disorders and vaginal bleeding in Tamil

"கோயகுளோபெத்தீய்ஸ் மற்றும் பிற மாதவிடாய் கோளாறுகள் உட்பட அசாதாரணமான கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கு" பற்றிய ஒரு சமீபத்திய கட்டுரை, இரத்தப்போக்கு அல்லது இரத்த உறைதல் கோளாறுகளைக் கொண்ட பெண்களுக்கு, சிலநேரங்களில் யோனி வழி, அல்லது கருப்பை சார்ந்த இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது என்று தெரிவிக்கிறது. இந்தக் கோளாறுகள், சரியான நேரத்தில் உறைந்து, இரத்தப்போக்கினை இயல்பாக நிறுத்துகின்ற இரத்தத்தின் திறனைக் குறைக்கக் காரணமாகின்றன. அதனால், ஒரு சிறிய திறப்பான காயம் கூட, இரத்தம் உறைதலைத் தாமதப்படுத்தி, காயம் பட்ட இடத்தில் தொடர்ந்த இரத்தப்போக்குக்கு வழிவகுக்கிறது.

சிகிச்சை

இரத்தப்போக்கு குறைபாடுகள் உடனடியாக மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டியவை ஆகும். வழக்கமாக அவை, உடலின் இரத்த உறைதல் காரணிகளில் ஏற்படும் பற்றாக்குறையின் காரணமாக ஏற்படுகின்றன. அதற்கான சிகிச்சை, உறைதல் காரணியைக் கொண்டிருக்கும் புதிய உறைந்த இரத்த பிளாஸ்மா வழியாகவோ, அல்லது இரத்தம் ஏற்றுதல் மூலமாகவோ, உறைதல் காரணிகளை அளிப்பதை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.

 • கர்ப்பம் தரிக்காத பெண்களுக்க
  இனப்பெருக்க வயதில் உள்ள கர்ப்பம் தரிக்காத பெண்களுக்கு ஏற்படும், அசாதரணமான யோனி இரத்தப்போக்குக்கான காரணங்களுடன் கூடவே, சிகிச்சை பற்றியும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளன. 
   
 • கர்ப்பிணிகளுக்கு
  கர்ப்ப காலத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளில் ஏற்படும் அசாதாரணமான இரத்தப்போக்குக்கான சாத்தியமுள்ள காரணங்களை பற்றி, மேலே விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 
   
 • புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை மற்றும் பதின்பருவப் பெண்களுக்கு
  புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு, தாயின் அதிகப்படியான ஈஸ்ட்ரோஜென் அளவுகளினால் தூண்டப்பட்டு, கருப்பை தானாகவே உள்வாங்குகிறது. அதன் விளைவாக, சிலநேரங்களில் அவை, சிறிது நேரத்துக்கு யோனியில் இருந்து அசாதாரணமான இரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தலாம். வயது முதிர்ந்த குழந்தைகளுக்கு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் பூப்படையும் முன்பருவத்தின் காரணமாக யோனி இரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது.
   
 • மாதவிடாய் நிற்றல் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு
  மாதவிடாய் நிற்றல் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு ஏற்படும் அசாதாரணமான கருப்பை சார்ந்த, அல்லது யோனி இரத்தப்போக்குக்கு, ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சை, கட்டிகள், சிறு கட்டிகள், மற்றும் மனநலம், புற்றுநோய், இன்ன பிற நோய்களுக்காக எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்துகள் ஆகியவை காரணங்களாக உள்ளன. இவை அனைத்தும் மேலே விரிவாக விவரிக்கப்பட்டு உள்ளன.

மேற்கோள்கள்

 1. Intira Sriprasert, Tarita Pakrashi, Thomas Kimble, David F. Archer. Heavy menstrual bleeding diagnosis and medical management. Contracept Reprod Med. 2017; 2: 20. PMID: 29201425
 2. Jacqueline A Maybin, Hilary OD Critchley. Medical management of heavy menstrual bleeding. Womens Health (Lond). 2016 Jan; 12(1): 27–34. PMID: 26695687
 3. Florin-Andrei Taran. The Diagnosis and Treatment of Ectopic Pregnancy. Dtsch Arztebl Int. 2015 Oct; 112(41): 693–704. PMID: 26554319
 4. Vanitha N Sivalingam et al. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. J Fam Plann Reprod Health Care. 2011 Oct; 37(4): 231–240. PMID: 21727242
 5. Oliver A, Overton C. Diagnosis and management of miscarriage. Practitioner. 2014 May;258(1771):25-8, 3. PMID: 25055407
 6. Athol Kent. Management of Placenta Accreta. Rev Obstet Gynecol. 2009 Spring; 2(2): 127–128. PMID: 19609408
 7. Teksin Çırpan, Cem Yaşar Sanhal, Sait Yücebilgin, Serdar Özşener. Conservative management of placenta previa percreta by leaving placental tissue in situ with arterial ligation and adjuvant methotrexate therapy. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2011; 12(2): 127–129. PMID: 24591976
 8. InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Uterine fibroids: Overview. 2014 Oct 22 [Updated 2017 Nov 16]
 9. Katarzyna Sobczuk, Anna Sobczuk. New classification system of endometrial hyperplasia WHO 2014 and its clinical implications. Prz Menopauzalny. 2017 Sep; 16(3): 107–111. PMID: 29507578
 10. Anastasiadis PG et al. Endometrial polyps: prevalence, detection, and malignant potential in women with abnormal uterine bleeding. Eur J Gynaecol Oncol. 2000;21(2):180-3. PMID: 10843481
 11. Janu Mangala Kanthi et al. Clinical Study of Endometrial Polyp and Role of Diagnostic Hysteroscopy and Blind Avulsion of Polyp. J Clin Diagn Res. 2016 Jun; 10(6): QC01–QC04. PMID: 27504357
 12. National Health Service [Internet]. UK; What causes a woman to bleed after sex?.
 13. Fraser IS. Bleeding arising from the use of exogenous steroids. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 1999 Jun;13(2):203-22. PMID: 10755038
 14. Sebastião Freitas de Medeiros, Márcia Marly Winck Yamamoto, Jacklyne Silva Barbosa. Abnormal Bleeding During Menopause Hormone Therapy: Insights for Clinical Management. Clin Med Insights Womens Health. 2013; 6: 13–24. PMID: 24665210
 15. Nangia Sangita Ajmani et al. Role of Thyroid Dysfunction in Patients with Menstrual Disorders in Tertiary Care Center of Walled City of Delhi. J Obstet Gynaecol India. 2016 Apr; 66(2): 115–119. PMID: 27046965
 16. Lucy Whitaker, Hilary O.D. Critchley. Abnormal uterine bleeding. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016 Jul; 34: 54–65. PMID: 26803558
 17. Jeanmonod R, Agresti D. Vaginal Bleeding. [Updated 2019 Feb 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-.
Read on app