நுரையீரல் புற்றுநோய் - Lung Cancer in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

February 07, 2019

March 06, 2020

நுரையீரல் புற்றுநோய்
நுரையீரல் புற்றுநோய்

சுருக்கம்

உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்துப்படி, உலகளாவிய மரணங்களில் புற்றுநோய், முன்னணி வகிக்கும் நோய்களின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து உள்ளது. இவற்றில், புற்றுநோயால் பாதிக்கபட்டு மரணம் அடைபவர்களில் சுமார் 70% மக்கள் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் உள்ள நாடுகளில் வசிப்பவர்கள். நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆனது புற்றுநோய்களில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பொதுவான வகை ஆகும். உயர் மாசு அளவு, கதிர்வீச்சு, சிகரெட் புகை மற்றும் அஸ்பெஸ்டாஸ் போன்ற சில தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்களுடன் வெளிபடும்போது நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. நுரையீரல் புற்றுநோய்கள் பொதுவாக மூன்றாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: சிறிய அணு, சிரிதற்ற அணு மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய் கட்டி. சிரிதற்ற அணு நுரையீரல் புற்றுநோயானது மற்ற வகை நுரையீரல் புற்றுநோய்களைவிட மிகவும் பரவலாக உள்ளது. மருத்துவர்கள்; மார்பு எக்ஸ்-ரே, சீ.டி ஸ்கேன் அல்லது பீ.ஈ.டி-சீ.டி ஸ்கேன், ப்ரோன்சொஸ்கோபி, இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோயை கண்டறிய ஸ்பைரோமீட்டர் பயன்படுத்துவார். நுரையீரல் புற்றுநோயின் சிகிச்சை, அதன் வளர்ச்சி மற்றும் வகையையும் சார்ந்துள்ளது. புற்றுநோயைவிட முதல் நிலை கட்டிகளால் தோன்றும் அறிகுரிகளை எளிதாக குனபடுத்தி விடலாம். நுரையீரல் புற்றுநோயை தடுக்க சிறந்த வழி புகைபிடிப்பதைத் தவிர்பது

நுரையீரல் புற்றுநோய் சிகிச்சை - Treatment of Lung Cancer in Tamil

நுரையீரல் புற்றுநோயின் சிகிச்சை அதன் வகை மற்றும் நிலையை சார்ந்து உள்ளது. இதன் சிகிச்சை முறைகள் கீழ் வருபவை ஆகும்

சிறு அணு நுரையீரல் புற்றுநோய்

 • சிறு அணு நுரையீரல் புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிப்பது என்பது புற்றுநோயின் அறிகுறிகளைக் குறைப்பதும் வாழ்க்கை நீளத்தை அதிகரிப்பதற்கு சமம் ஆகும். சிகிச்சை முறை: கீமோதெரபி மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சை அல்லது இரண்டின் கலவை குடுக்கப்படும்
 • சிறு அணு நுரையீரல் புற்றுநோயானது உடலெங்கும் விரைவில் பரவுவதால் அறுவை சிகிச்சை இதற்க்கு  உகந்தது அல்ல. இருப்பினும் உடலில் மற்ற பாகங்களில் புற்றுநோய் பரவாதிருந்தால், அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படலாம்.
 • அறுவை சிகிச்சையின் பிறகு மீண்டும் புற்றுநோய் வறாமல் இருக்க கதிரியக்க சிகிச்சை மற்றும்/அல்லது கீமோதெரபி எடுத்து கொள்ள வேண்டும்

சிரிதற்ற அணு நுரையீரல் புற்றுநோய்

சிரிதற்ற அணு நுரையீரல் புற்றுநோயின் சிகிச்சை உடலில் புற்றுநோயின் வளர்ச்சியை பொருத்து வேறுபடும். சிரிதற்ற அணு நுரையீரல் புற்றுநோயின் சிகிச்சையின் மூன்று நிலைகள் பொருத்து வேறு படுகின்றன. அவைகள் கீழ் வருபவை:

 • இரண்டில் ஒரு நுரையீரல் மட்டும் பாதித்திருந்தால்
  நுரையீரலில் இருந்து புற்றுநோய் அணுக்களை அகற்று-வதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படலாம். அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு கீமொதேரபியின் ஒரு தொடர் கொவை குடுத்து உடலில் வேற எங்கு பரவி இருந்தாலும் அதை அழித்துவிடலாம்  
 • புற்றுநோய் மிதமாக பரவி இருந்தால்
  புற்றுநோய் மிதமாக பரவியிருந்தால் அறுவை சிகிச்சை சாத்தியமாகாது. கீமொதேரபியின் மூலம் கதிரியக்க சிகிச்சை அளிக்கப்படலாம், அல்லது கதிரியக்க சிகிச்சை மட்டும் அளித்து மீதமுள்ள புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் அழிக்கப்படலாம்
 • புற்றுநோய் அதிகமாக பரவி இருந்தால்
  புற்றுநோய் மிக அதிகமாக பரவி வந்தால் கீமோதெரபி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த தருணத்தில் கதிரியக்க சிகிச்சை அல்லது அறுவை சிகிச்சை சாத்தியமாகாது, அதிக பயனுள்ளதாகவும் இருக்காது. முந்தைய கீமோதெரபி சிகிச்சைக்குப் பிறகு புற்றுநோய் தொடர்ந்து வளர்ந்து வந்தால் கீமோதெரபி மீண்டும் தொடர்ச்சியாக குடுக்க வேண்டும்

சில நுரையீரல் புற்றுநோயின் வகையில் கீமோதெரபிக்கு பதிலாக உயிரியல் சிகிச்சைகள் குடுக்கபடுகிறது. அவை புற்றுநோய் கட்டியின் உயிரணுக்கள் வளர்ச்சியை தடுக்க உதவுகின்றன. இலக்கு சிகிச்சைகள் சில நேரங்களில் கீமோதெரபிக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன

அறுவை சிகிச்சை செயல்முறைகள்

நுரையீரல் புற்றுநோயின் அறுவை சிகிச்சை முறைகள்  கீழ்க்கண்டவை

 • நியுமோநேக்டோமி 
  நியுமோநேக்டோமி  என்பது பாதிக்கப்பட்ட நுரையீரலை அகற்றும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செயல்முறை. நுரையீரல்கலின் அதிக பாகங்கள் உட்படும் இந்த அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் முற்றிய கட்டத்தில் இருந்தால் செய்யப்படும்.
 • லோபெக்டோமி
  இந்த அறுவை சிகிச்சையில் லோப் என அழைக்கப்படும் நுரையீரலின் சிறு பாகங்கள் அகற்ற படும்.
 • செக்மேண்டேக்டோமி
  செக்மேண்டேக்டோமி நுரையீரல் புற்றுநோயின் சில குறிப்பட்ட வகைக்கே உபயோகமாகும். புற்றுநோய் ஒரு லோபின் சிறிய பாகத்தில் வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும். நுரையீரலின் பாதிக்கப்பட்ட அந்த சிறு பாகத்தை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றபடுகிறது. செக்மேண்டேக்டோமி சிரிதற்ற அணு நுரையீரல் புற்றுநோயின் ஆரம்ப கட்ட நிலையின் நடத்தபடுகிறது இதற்க்கு இன்னொரு பெயர் வேட்ஜ் ரிசெக்ஷன் 
 • ஸ்லீவ் ரிசெக்ஷன்
  இந்த செயல்முறையில் பெரிய காற்று குழாயின் ஒரு பகுதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்படும். நுரீறலின் ஆற்றலை அடைவதற்கோ அல்லது தக்கவைத்து  கொள்வதர்க்கோ இதில் இயலும், அதனால் முடிந்தவரை செக்மேண்டேக்டோமி பதிலாக ஸ்லீவ் ரிசெக்ஷன் செய்யலாம்.

நுரையீரல் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் முன் மருத்துவர்கள் ச்பிரோமேட்ரீ, ஏலேக்ட்ரோக்கார்டியோக்ராம் மற்றும் உடல் தகுதி சோதனைகள் செய்வார்கள்

நுரையீரல் புற்றுநோய் என்ன - What is Lung Cancer in Tamil

 

புற்றுநோய் என்பது நம் உடலில் உள்ள அணுக்கள் வரம்பின்றி பெருகிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு நிலை ஆகும். நுரையீரல் புற்றுநோயில், நுரையீரலினுள் ஒரு அசாதாரண வளர்ச்சி தோன்றும் அல்லது உடலின் வேறு பாகங்களிலிருந்து புற்றுநோய் அணுக்கள் பரவி நுரையீரலில் வந்து சேரும்.

இந்தியாவில், புதிய புற்றுநோய் நோயாளிகளின் கணக்கெடுப்பில்  6.9%  நுரையீரல் புற்றுநோயாகும், மற்றும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் 9.3% மரணத்தின் காரணம் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆகும். கடந்த சில காளங்களில் டெல்லி, பெங்களூர் மற்றும் சென்னையில் நுரையீரல் புற்றுநோய் வகை அதிகரித்துள்ளது

நுரையீரல் புற்றுநோய் அறிகுறிகள் என்ன - Symptoms of Lung Cancer in Tamil

நுரையீரல் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் மார்பில் மற்றும் உடலின் பிற பாகங்களிலும் காணமுடியும்

பல வருடங்கள் கழித்து அவைகள் முதிர்ச்சி அடைகின்றன மற்றும், முதிர்ந்த கட்டத்தில் மட்டும் தான் வெளிப்படும். மார்பில் தோன்றும் நுரையீரல் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் கீழுள்ளவை:

 • ஹிமொடிசிஸ் (இரத்த இருமல்) கோழையின் அளவு மற்றும் நிறத்தில் மாற்றம்
 • மீண்டும் திரும்ப வரும் நிமோனியா (அழற்சி அல்லது வீக்கம் மற்றும் காற்றுபைகளில் திரவியம் சேர்வது) அல்லது ப்ரோன்கிடிஸ் ( நுரையீரலிலுருந்து காற்று கொண்டு போகும் குழாய்களின் அழற்சி.நெஞ்சு வலி
 • ச்ற்றிடோர் (மூச்விடும் போது சத்தம் கேட்பது).
 • மூச்சுத் திணறல்
 • தோள் பட்டை வலி
 • இருமல் வரும் போது சமந்தம் இல்லாத இடத்தில் வலி

புற்றுநோய் மார்பை தாண்டி பரவும் பொது, உடலின் பிற பாகங்களில் தோன்றும் அறிகுறிகள்:மேற்கோள்கள்

 1. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; Cancer.
 2. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Lung Cancer.
 3. National Health Service [Internet]. UK; Diagnosis - Lung cancer.
 4. Center for Disease Control and Prevention [internet], Atlanta (GA): US Department of Health and Human Services; What Is Lung Cancer?.
 5. Kelly M. Latimer, Timothy F. Mott. Am Fam Physician. 2015 Feb 15;91(4):250-256. [Internet] American Academy of Family Physicians; Lung Cancer: Diagnosis, Treatment Principles, and Screening.
 6. Prabhat Singh Malik, Vinod Raina. Lung cancer: Prevalent trends & emerging concepts. Indian J Med Res. 2015 Jan; 141(1): 5–7. PMID: 25857489.
 7. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; small cell lung cancer.
 8. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Lung Cancer.
 9. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; non-small cell lung cancer .
 10. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; Small Cell Lung Cancer Treatment .
 11. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; cancer.org1.800.227.2345; Non-Small Cell Lung Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging.
 12. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Lung Carcinoid Tumor Stages.
 13. National Health Service [Internet]. UK; Causes - Lung cancer
 14. Center for Disease Control and Prevention [internet], Atlanta (GA): US Department of Health and Human Services; What Are the Risk Factors for Lung Cancer?.
 15. National Health Service [Internet]. UK; Prevention - Lung cancer.
 16. National Health Service [Internet]. UK; Biopsy.
 17. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; liquid biopsy .
 18. National Health Service [Internet]. UK; Treatment - Lung cancer.
 19. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Surgery to Treat Lung Carcinoid Tumors.
 20. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Treating Lung Carcinoid Tumors.
 21. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Other Drug Treatments for Lung Carcinoid Tumors.
 22. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; Supportive Procedures for Lung Carcinoid Tumor Symptoms.
 23. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; Adjusting to Cancer.
 24. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; Feelings and Cancer.
 25. National Institutes of Health; National Cancer Institute. [Internet]. U.S. Department of Health & Human Services; Advanced Cancer.