మీకు సమాచారం కావలసిన వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

అగ్ర వ్యాధులు

వ్యాధి వ్యాసాలు

దగ్గు

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

క్యాన్సర్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

హార్ట్నప్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

జింక్ లోపం

Dr. Anurag Shahi (AIIMS)
MBBS,MD
9 वर्षों का अनुभव

ఎల్లో ఫీవర్

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

మణికట్టు నొప్పి

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव

బహిరంగ పుండు

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

ఓల్ఫ్రం సిండ్రోమ్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

జ్ఞాన దంతం నొప్పి

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
10 वर्षों का अनुभव

విల్సన్స్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

విల్మ్స్ ట్యూమర్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

కోరింత దగ్గు

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 वर्षों का अनुभव

వెస్ట్ సిండ్రోమ్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

బలహీనత

Dr. Nadheer K M (AIIMS)
MBBS
3 वर्षों का अनुभव
ऐप पर पढ़ें