మెదడు మరియు నాడీ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు

వ్యాధి వ్యాసాలు

మతిమరుపు

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

మెదడు సంక్రమణ

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

సెర్వికల్ డిస్టోనియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

మూర్ఛలు (ఫిట్స్)

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ముఖ పక్షవాతం

Dr. Anurag Shahi (AIIMS)
MBBS,MD
9 वर्षों का अनुभव

ఫ్రెడ్రిక్స్ అటాక్సియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

భ్రాంతి

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

హంటింగ్టన్స్ వ్యాధి

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

అతి నిద్ర

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

నిద్రలేమి

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

మెనింజైటిస్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

మైగ్రైన్

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

మయస్తినియా గ్రేవిస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

మయోక్లోనస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

నార్కోలెప్సీ

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

నరాల బలహీనత

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

పక్షవాతం

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

మూర్ఛవ్యాధి

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

స్లీప్ అప్నియా

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ట్రిజెమినల్ న్యూరాల్జియా

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

వెస్ట్ సిండ్రోమ్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव
వ్యాధుల గురించి మరింత చదవండి